Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

4. Adresář

V agendě Adresář je uveden seznam přenesených odběratelů z programu POHODA nebo webového rozhraní aplikace mPOHODA.

4_001_adresar.png

Stisknutím vyobrazené Lupy mK_Adresar_Lupa.png umístěné po pravé straně aktivujete vyhledávací pole, které je určeno pro výběr záznamů odpovídajících zapsanému výrazu.


Kliknutím na vybraný záznam se zobrazí detailní informace o obchodním partnerovi včetně kontaktů a doplňkových individuálních nastavení, která se aplikují při samotném prodeji.

Kliknutím na ikonu 4_002_ico_novyodberatel.png vytvoříte v agendě Adresář nového odběratele. Synchronizací se pak tento záznam přenese do programu POHODA i aplikace mPOHODA. nového odběratele a vyplněním příslušných údajů je možné do agendy Adresář uložit odběratele přímo v aplikaci mKasa a také synchronizovat do programu POHODA a do webového rozhraní aplikace mPOHODA.