Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

5.2 Výběr prodejní ceny

Při prodeji skladových zásob lze volit mezi různými prodejními cenami. Ty se spolu se zásobou přenášejí z programu POHODA. Ale pozor, přenáší se pouze nastavení prodejních cen (v programu POHODA agenda Prodejní ceny), nikoliv cenových skupin (v programu POHODA agenda Cenové skupiny)!

002_vyberslevy.png

Proto doporučujeme mít nastavení prodejní ceny a cenové skupiny shodné, aby se dosáhlo stejné prodejní ceny v mobilní aplikaci i v programu POHODA.


Pokud má tedy uživatel nastavený u prodejní ceny typ výpočtu DPH „bez DPH“ a u cenové skupiny „s DPH“, pak se v aplikaci mKasa zásoba prodá v ceně „bez DPH“. V programu POHODA by se stejná zásoba prodala v ceně „s DPH“.


V aplikaci mKasa se nenabízejí prodejní ceny v cizí měně, pozastavené ceny nebo ceny, jejichž platnost již uplynula.


Změna prodejní ceny nemá vliv na položky, které jsou již na dokladu vloženy. Nová cena se aplikuje až na nově přidávané položky.

Pokud je v programu POHODA prodejní cena přiřazena odběrateli v agendě Adresář, synchronizuje se tento údaj také do aplikace mKasa. Po vložení odběratele na doklad dojde k nastavení cenové hladiny přiřazené vybranému odběrateli.
Nastavení výchozí prodejní ceny je v případě napojení aplikace mKasa pomocí balíčků či mServeru přebíráno z nastavení v programu POHODA. Pokud aplikaci mKasa používáte přes napojení mPOHODA, nastavení výchozí prodejní ceny je přebíráno z webového rozhraní aplikace mPOHODA.