Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

6. Odložené prodejky

V agendě Odložené prodejky jsou evidovány všechny nedokončené prodejky z agendy Kasa. Do odložených prodejek nelze uložit refundační prodejku. Jednotlivé záznamy jsou roztříděny do skupin podle názvu účtu. Záznamy v agendě jsou pouze pro čtení.

Kliknutím na požadovanou prodejku v agendě Odložené prodejky a zvolením povelu Dokončit v zobrazeném menu dojde k přesunutí prodejky z odložených zpět do agendy Kasa. Pokud se chcete nejdříve přesvědčit, že jste vybrali správnou odloženou prodejku, zvolte v zobrazeném menu povel Detail.

Po kontrole správnosti prodejky na detailu záznamu klikněte na ikonu mK_Dokonceni_odlozene_prodejky.png pro přesunutí prodejky do agendy Kasa. Následně můžete prodejku dodatečně upravit, rovnou uzavřít jejím zaplacením nebo znovu odložit.

001_odlozeneprodejky.png

Možnosti záznamu

Kliknutím na záznam se zobrazí menu Možnosti s nabídkou povelů:


 • Dokončit
  Odložená prodejka se přesune do agendy Kasa.
 • Detail
  Zobrazí se podrobné informace o odložené prodejce.
 • Smazat
  Dojde ke smazání odložené prodejky.
V hlavním Menu je u agendy Odložené prodejky mK_Odlozene_prodejky_Ikona.png zobrazen i počet odložených dokladů.

Detail odložené prodejky

Na detailu odložené prodejky jsou uvedeny informace související s vybranou prodejkou.


 • Záložka Hlavička
  Na záložce Hlavička se zobrazují údaje o datu odložení prodejky, formě úhrady, odběrateli a důvod odložení prodejky.
 • Záložka Položky
  Na záložce Položky je uveden přehled položek prodejky. V zápatí je uveden jejich celkový součet. Kliknutím na položku se zobrazí detailní údaje o vybrané položce. Stisknutím tlačítka Zavřít dojde k návratu na seznam položek odložené prodejky.
Rozpracovanou prodejku je možné dokončit také z otevřeného detailu pomocí ikony mK_Dokonceni_odlozene_prodejky.png vpravo nahoře, případně provést její odstranění ikonou mK_Ostraneni_odlozene_prodejky.png.
002_odlozenaprodejka_detail.png