Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

5.11 Refundace

Refundační doklad se vytváří pro výplatu peněz za zboží vrácené zákazníkem zpět prodejci. Refundace je možné vyvolat z agendy Doklady nebo z agendy Kasa.

Refundace s vazbou na prodejní doklad

006_refundace.png

Chcete-li mít refundační doklad provázán na původní prodejní doklad, vyhledejte v agendě Doklady příslušnou prodejku a v menu tři tečky zvolte povel Refundovat. Do agendy Doklady pro vyvolání refundace nad konkrétní prodejkou se dostanete také rychle z agendy Kasa prostřednictvím kalkulačky, kde pod funkčním tlačítkem Fn zvolte povel Refundovat.


Po zvolení povelu Refundovat nad příslušnou prodejkou se zobrazí stránka Refundace, kde je možné ponechat výchozí výběr všech položek prodejky nebo vyberte ty položky z prodejky, které chcete refundovat. Výběr položek můžete zkontrolovat pomocí tlačítka Náhled.


Tlačítkem Refundovat dojde k přenesení vybraných položek do agendy Kasa se zápornými hodnotami v polích Množství a Jedn.cena, kde můžete upravit množství položky určené k refundaci. Refundační prodejku dokončíte na stránce Platba tlačítkem Zaplatit. Po uložení dokladu bude prodejka označena v agendě Doklady jako Refundační 07_refundacniico.png.

Refundace bez vazby na prodejní doklad

008_refundacebezvazby.png


006_vycetkakalkulacka.png

Nemáte-li původní prodejní doklad již v evidenci nebo jej nechcete vyhledávat, můžete refundaci provést bez vazby, a to v agendě Kasa, kde pod funkční klávesou 04_ikonaFn.png zvolíte povel Refundovat bez vazby.


Na účtence označené jako Refundace bez vazby je možné vložit jak skladovou zásobu, tak i novou textovou položku k refundaci. Všechny položky se automaticky vkládají v záporném množství.


Refundační prodejku dokončíte na stránce Platba tlačítkem Zaplatit. Po uložení dokladu bude prodejka označena v agendě Doklady jako Refundační bez vazby.08_refundacebezvazby.png


 

Stav prodejek:

010_prodejka.png Prodejka – doklad, který vznikl př prodeji uložením do agendy Doklady.


09_refundovana.pngRefundovaná prodejka  – původní prodejka, na které byla provedena refundace všech položek dokladu.


011_castecnerefundovana.pngČástečně refundovaná  – původní prodejka, ze které byly refundovány jen některé položky nebo jejich množství.


07_refundacniico.pngRefundační prodejka  – prodejka, která vznikla refundací nebo částečnou refundací původní prodejky (refundované).


08_refundacebezvazby.png Refundační prodejka bez vazby – prodejka, která nemá vazbu na původní prodejku, ale je označena jako refundační.