Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

5.8 Rychlá platba

007_nastaveni_rychlaplatba.png

Rychlá platba slouží pro rychlý prodej bez nutnosti nastavení parametrů na stránce Platba. Pokud není potřeba na doklad přidat další formu úhrady, měnit text dokladu aj., je možné využít prodej pomocí Rychlé platby a vyhnout se tak zcela stránce Platba a celý prodejní proces rychleji ukončit.

Info: Prodej pomocí Rychlé platby funguje pouze pro doklady typu Prodejka.

Nastavení a použití Rychlé platby

009_rychlaplatba.png


Ve výchozím nastavení je rychlá platba připravena pro placení v hotovosti. V agendě Nastavení na záložce Doklady v sekci Rychlá platba lze aktivovat i platbu pro formu úhrady typu Platební karta.


Na účtence označené jako Refundace bez vazby je možné vložit jak skladovou zásobu, tak i novou textovou položku k refundaci. Všechny položky se automaticky vkládají v záporném množství.

Pokud bude hodnota nastavena na (nevybráno), tlačítka Hotově/Kartou se pro Rychlou platbu v agendě Kasa skryjí.

Chcete-li při prodeji v agendě Kasa využívat zadávání přijaté částky při platbě v hotovosti, nastavte v agendě Nastavení na záložce Doklady v sekci Rychlá platba přepínač Zadávat přijatou částku na hodnotu Zapnuto. Při samotném prodeji to pak znamená, že je možné při rychlé úhradě zadat konkrétní sumu hotovosti přijatou od zákazníka. Pokud nechcete tuto funkci využít nastavte přepínač Zadávat přijatou částku na hodnotu Vypnuto.008_tlacitka_rychlaplatba.png
V případě, že nechcete evidovat částku přijatou od zákazníka, resp. zákazník vám zaplatí přesnou sumu uvedenou na účtence, ponechte pole Přijatá částka nevyplněné a jen potvrďte dokončení platby kliknutím na tlačítko Zaplatit.
Na formuláři pro zadání přijaté částky můžete pomocí tlačítka Automatický tisk ovlivnit tisk účtenky, oproti výchozímu nastavení mKasy v agendě Hardware.

011_tisk_on.png

Pokud v agendě Hardware máte nastaven automatický tisk, bude tlačítko u Rychlé platby nastaveno na hodnotu Automatický tisk zapnutý a v takovém případě se doklad po uložení vytiskne.

010_tisk_off.png

Volitelně můžete pro daný obchodní případ tisk vypnout. Analogicky platí pro výchozí stav netisknutí účtenek.