Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

11. Zálohování

Agenda zálohování umožňuje vytvořit záložní soubory dat, která zpracováváte, včetně jejich následné obnovy. V agendě je uvedeno i datum provedení poslední zálohy, a pokud nebyla záloha vytvořena více jak 24 hodin, je text zvýrazněn červenou barvou.

001_zalohovani.png

Veškeré nastavení funkce pro zálohování (umístění záložních souborů, automatické odstraňování starších záloh či zabezpečení záloh heslem) provedete v agendě Nastavení na záložce Zálohování.


Funkce pro vytvoření zálohy či obnovu dat jsou aktivní pouze v administrátorském režimu nebo při dostatečném oprávnění. Zálohu je možné po vytvoření ihned sdílet, například odeslat e-mailem či uložit rovnou do datového úložiště.


U zkušební jednotky nelze zálohovat.


V případě napojení na aplikaci mPOHODA není funkce pro zálohování dostupná. K zálohování dochází synchronizací dat na server aplikace mPOHODA.