Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele

9. Synchronizace

Agenda Synchronizace nabízí rozhraní podle zvoleného typu komunikace s programem POHODA nebo napojení na aplikaci mPOHODA. V agendě se nachází i informace o posledním provedení synchronizace dat.

Synchronizace pomocí datových balíčků

9 Synchronizace_balicky.png

Export balíčku

Pro přenos prodejek zpět do programu POHODA zvolte v agendě Synchronizace jednu z možností exportu.

mKasa_balicky.png
 • Exportovat nové prodejky
  Do balíčku budou zahrnuty pouze dosud nevyexportované prodejky.
 • Exportovat nepotvrzené prodejky
  Do balíčku budou zahrnuty všechny nové prodejky a dále ty, které již byly exportovány, ale do aplikace mKasa nebylo nahráno potvrzení o jejich úspěšném přenosu do programu POHODA.
 • Exportovat všechny prodejky
  Datový balíček obsahuje všechny prodejky – nové, potvrzené i nepotvrzené.

Import balíčku

Data z nového nebo response balíčku nahrajete do aplikace mKasa prostřednictvím povelu Importovat balíček, který se nachází v agendě Synchronizace. Kliknutím na příslušný soubor se data obsažená v balíčku nahrají do aplikace mKasa. Informace o výsledku importu dat se zobrazí na samostatné stránce Výsledek synchronizace.

Exportem a importem balíčku na straně programu POHODA se zabývá kapitola 1.2 Synchronizace dat pomocí datových balíčků.

Synchronizace přes mServer

Synchronizace dat mezi programem POHODA a aplikací mKasa se spouští pouze v aplikaci mKasa, a to v agendě Synchronizace. Synchronizovat data s mServerem je možné dvěma způsoby.

 • Synchronizovat všechna data
  Zvolením tlačítka Synchronizovat všechna data dojde k odeslání nových prodejek do programu POHODA a přijetí potvrzení importu dat. Zároveň se nahrají nové zásoby, adresy a formy úhrad do aplikace mKasa a zaktualizují se dříve synchronizovaná data, včetně nastavení.
 • Synchronizovat zásoby od poslední komunikace
  Touto volbou dojde k synchronizaci nových či změněných zásob.

K tomu, abyste mohli provést rozdílovou synchronizaci zásob, je nutné mít tuto volbu nastavenou v programu POHODA v agendě Kasy.

Chcete-li vytvořenou prodejku neprodleně po jejím zaplacení přenést prostřednictvím mServeru do programu POHODA, aktivujte volbu Prodejky odesílat ihned v agendě Nastavení.
9.1 Synchronizace_mServer.png

Synchronizace s mPOHODOU

9. Synchronizace_s_mPohodou.png

Synchronizace s webovým rozhraním aplikace mPOHODA je přizpůsobena podle nastavení číslených řad. V případě Online číselné řady dochází k přenesení vytvořených dokladů do aplikace mPOHODA ihned po jejím zaplacení. K aktualizaci zásob či adres a dalších nastavení docílíte ručním spuštěním tlačítka Synchronizovat s mPOHODOU.

mKasa_mPH.png

U Offline číselné řady je zapotřebí spouštět synchronizaci ručně i pro přenos prodejek na web mPOHODA.


V případě napojení na rozhraní aplikace mPOHODA slouží mKasa pouze pro jednoho uživatele k synchronizaci dat s jednou společností.