Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Akce platí do 31. 12. 2020 při nákupu aplikace mPOHODA Basic

8. Synchronizace

Agenda Synchronizace nabízí rozhraní podle zvoleného typu komunikace s programem POHODA nebo napojení na aplikaci mPOHODA. V agendě se nachází i informace o posledním provedení synchronizace dat.

Synchronizace pomocí datových balíčků

mK_Synchronizace_Balicky.png

Export balíčku

Pro přenos prodejek zpět do programu POHODA zvolte v agendě Synchronizace jednu z možností exportu.

mKasa_balicky.png
  • Exportovat nové prodejky
    Do balíčku budou zahrnuty pouze dosud nevyexportované prodejky.
  • Exportovat nepotvrzené prodejky
    Do balíčku budou zahrnuty všechny nové prodejky a dále ty, které již byly exportovány, ale do aplikace mKasa nebylo nahráno potvrzení o jejich úspěšném přenosu do programu POHODA.
  • Exportovat všechny prodejky
    Datový balíček obsahuje všechny prodejky – nové, potvrzené i nepotvrzené.

Import balíčku

Data z nového nebo response balíčku nahrajete do aplikace mKasa prostřednictvím povelu Importovat balíček, který se nachází v agendě Synchronizace. Kliknutím na příslušný soubor se data obsažená v balíčku nahrají do aplikace mKasa. Informace o výsledku importu dat se zobrazí na samostatné stránce Výsledek synchronizace.

Exportem a importem balíčku na straně programu POHODA se zabývá kapitola 1.2 Synchronizace dat pomocí datových balíčků.

Synchronizace přes mServer

Synchronizace dat mezi programem POHODA a aplikací mKasa se spouští pouze v aplikaci mKasa, a to v agendě Synchronizace povelem Synchronizovat s mServerem.

mKasa_mServer.png

Tím dojde k odeslání nových prodejek do programu POHODA a přijetí potvrzení importu dat. Zároveň se nahrají nové zásoby, adresy a formy úhrad do aplikace mKasa a zaktualizují se dříve synchronizovaná data, včetně nastavení.

Chcete-li vytvořenou prodejku neprodleně po jejím zaplacení přenést prostřednictvím mServeru do programu POHODA, aktivujte volbu Prodejky odesílat ihned v agendě Nastavení..
mK_Synchronizace_mServer.png

Synchronizace s mPOHODOU

mK_Synchronizace_mPOHODA.png

Synchronizace s webovým rozhraním aplikace mPOHODA je přizpůsobena podle nastavení číslených řad. V případě Online číselné řady dochází k přenesení vytvořených dokladů do aplikace mPOHODA ihned po jejím zaplacení. K aktualizaci zásob či adres a dalších nastavení docílíte ručním spuštěním tlačítkem Synchronizovat s mPOHODOU.

mKasa_mPH.png

U Offline číselné řady je zapotřebí spouštět synchronizaci ručně i pro přenos prodejek na web mPOHODA.


V případě napojení na rozhraní aplikace mPOHODA slouží mKasa pouze pro jednoho uživatele k synchronizaci dat s jednou společností.