7. Přehledy

V agendě Přehledy najdete historii vystavených prodejních dokladů, které si můžete setřídit dle zvoleného období a získat tak informace o celkových tržbách, použitých formách úhrad i rekapitulaci DPH.

001_7_menu_prehledy.png

Záznamy v agendě jsou setříděny do skupin dle data vystavení dokladu. V záhlaví skupiny je vždy uvedena celková tržba. V agendě je také možné provést tisk přehledu tržeb či přehledu položek za vybrané období.


Záložky a funkce v agendě Přehledy


  1. Záložka Doklady
  2. Záložka Položky
  3. Záložka Formy úhrady
  4. Záložka DPH
  5. Filtr záznamů
  6. Tisk tržeb
Záznamy v agendě je možné třídit dle denního, týdenního, měsíčního, kvartálního či ročního období a tisknout přehledy tržeb.