Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

5.4 Vložení položek na doklad

Jsou-li do aplikace mKasa přeneseny skladové zásoby, zobrazí se po otevření agendy Kasa tyto zásoby roztříděné dle jednotlivých kategorií, resp. členění skladů. Rozložení odpovídá členění, resp. internetovým kategoriím, které jsou přiřazeny zásobám v programu POHODA. Mezi těmito dvěma způsoby zobrazení zásob se lze libovolně přepínat. Systém si pro příští otevření agendy Kasa pamatuje poslední nastavení.

Dále je možné omezit seznam zásob, které jsou skladem, volbou Pouze zásoby skladem, která se nachází v menu tři tečky, v záhlaví agendy Kasa. Pro zpětné zobrazení všech zásob pak stačí zvolit přes menu tři tečky volbu Všechny zásoby.

003_kasatab.png

5.3_003_evidencnicisla.png

Kliknutím na příslušnou dlaždici zásoby dojde k vložení položky na prodejku v množství 1. Dlouhým podržením dlaždice se otevře stránka Editace položky, kde je možné zásobu před jejím vložením na doklad upravit, např. navýšit prodávané množství, upravit jedn. cenu, zadat slevu nebo poznámku k vybrané položce.


Pokud je v nastavení aktivována funkce Sdružovat položky, dochází při opakovaném vkládání stejné skladové zásoby na prodejku k navýšení množství dané položky. Více informací o této funkci se dočtete v kapitole Nastavení.


Jsou-li do aplikace mKasa přeneseny zásoby s evidenčními čísly, tak je taková zásoba krátkým stiskem dlaždice v agendě Kasa vybrána a otevře se přenosová agenda Evidenční čísla. Pomocí šipek nahoru nebo dolu je možné ovlivnit množství výrobního čísla nebo šarže, které bude vloženo na doklad. Volbou Uložit budou vloženy vybrané zásoby s evidenčním číslem do přehledu položek prodejky.


Info: Výrobní číslo je možné na doklad vložit vždy v množství = 1. Pokud je třeba na doklad vložit více výrobních čísel, je možné je vložit zvolením zásoby bez evidenčního čísla, nebo zvolit jiné konkrétní výrobní číslo dané zásoby. Výrobní číslo není možné vyskladnit do minusu a to i v případě, že je povoleno nastavení skladů do minusu.

Na doklad je možné vkládat zásoby bez evidenčního čísla, ale je nutné tuto možnost mít povolenou v programu POHODA v Globálním nastavení/Sklady/Doklady se zásobami.
Pokud je potřeba na doklad vložit z přenosové agendy Evidenční čísla více zásob typu šarže a šipky jsou v tomto ohledu nepohodlné, vložte nejprve šipkou množství = 1 a uložte. V přehledu položek kliknutím na vloženou šarži otevřete Editaci položky a v poli Množství změňte požadované množství a uložte.

Textovou položku na prodejku přidáte kliknutím na příslušnou dlaždici mK_Kasa_Dlazdice_Textova_polozka.png pro otevření kalkulačky.

Na zobrazené klávesnici zadejte částku a množství. Tlačítkem mK_Kasa_Dlazdice_Nova.png se položka vloží na účtenku a je možné okamžitě zadávat další položku. Textová položka se vkládá ve výchozí sazbě DPH. Pro prodej v jiné sazbě DPH klikněte po zadání ceny a množství na příslušnou výši sazby DPH mK_Kasa_Dlazdice_DPH.png. Kliknutím na tlačítko mK_Kasa_Dlazdice_Sleva.png přidáte k položce slevu.


Opětovným kliknutím na dlaždici pro vložení textové položky dojde k zavření kalkulačky a k zobrazení skladových zásob.


Pokud chcete změnit název vložené textové položky nebo chcete určit, zda má tato zásoba být evidována v agendě Zásoby a synchronizovat se do aplikace mPOHODA do agendy Ceník, klikněte v seznamu položek na prodejce na příslušnou položku. Otevře se stránka pro editaci položky, kde je možné příslušné změny vykonat a uložit.


Popis stavů ikon:
5.3_001_ico_txt_ne.png Zásoba nebude evidována v agendě Zásoby a nebude synchronizována s agendou Ceník v aplikaci mPOHODA.
5.3_002_ico_txt_ano.png Zásoba bude po uložení přidána do agendy Zásoby a zároveň bude synchronizována s agendou Ceník v aplikaci mPOHODA.
5.3_003_ico_txt_ulozeno.png Zásoba byla uložena v agendě Zásoby a po synchronizaci s aplikací mPOHODA bude evidována v agendě Ceník.

V případě provozování aplikace mKasa na menším mobilním zařízení je rozhraní agendy Kasa rozděleno zvlášť na stránku prodeje a položek prodejky. Pro přepnutí mezi rozhraními zvolte ikony mK_Kasa_Dlazdice_Polozky.png nebo mK_Kasa_Dlazdice_Kasa.png.
Vlozeni_polozek_na_prodejku_012.png
Využíváte-li v aplikaci mKasa a mPOHODA možnost založit vlastní textovou zásobu. Takové zásoby v aplikaci mKasa zobrazíte na dlaždici Bez členění, kde se zobrazují pouze textové zásoby, které nemají přiřazené členění.
5.3_002_bezcleneni_MPH.png