Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

14. Odhlášení

Funkce slouží jako zabezpečení proti neoprávněnému přístupu k datům. K odhlášení dochází automaticky po uzavření aplikace a po znovuspuštění je požadováno heslo k účtu, pod kterým byla aplikace mKasa napojena na aplikaci mPOHODA.

Povel Odhlášení je k dispozici pouze při nastavení synchronizace s aplikací mPOHODA.