Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka uživatele > Fakturace > Zápis dokladu v cizí měně

11.13 Zápis dokladu v cizí měně

CTRL+SHIFT+C
Zapne doklad v cizí měně.

Jakmile máte nastaveny cizí měny způsobem, který jsme popisovali v kapitole Nastavení, je vlastní zápis dokladu v cizí měně velmi jednoduchý a rychlý. Od dokladu, který je uvedený v českých korunách, se postup zápisu dokladu v cizí měně liší výhradně tím, že po vložení nového záznamu aktivujete sekci Částka v cizí měně.

Zápis dokladu v cizí měně
Vydanou fakturu a objednávku v cizí měně můžete z náhledu sestavy vyexportovat do formátu PDF a rovnou vložit jako přílohu e-mailu, příp. přímo z dialogového okna Tisk odeslat odběrateli sestavu ve formátu HTML.

V agendách pohledávek a závazků se přepnutí formuláře provádí buď povelem Záznam/Cizí měna, nebo klávesovou zkratkou CTRL+SHIFT+C. Příslušnou měnu zvolíte z výklopného seznamu pole Měna.

ALT+č
Aktivuje první pole sekce.

Aktuální kurz vybrané cizí měny se načítá automaticky z agendy Kurzový lístek. POHODA sama vyhledá platný denní (nebo podle vašeho nastavení pevný) kurzový lístek pro konkrétní datum. V případě, že kurzový lístek nenajde, nastaví hodnotu 1 a kurz pak musíte zadat ručně. Informativní pole Množství udává množství jednotek cizí měny, pro které platí daný kurz.

Při zápisu bezpoložkového dokladu zadáte částku v cizí měně do pole CM (cizí měna). Částku v korunách českých i v cizí měně můžete ručně kdykoli opravit a POHODA automaticky dopočítá správné hodnoty do ostatních polí. V případě, že vyplňujete doklad položkový, zapíšete dílčí položky, a to včetně částek v cizí měně, přímo do tabulky položek. Celková částka v cizí měně je programem přepočtena na české koruny a zobrazena v poli ve formuláři v sekci Částka v cizí měně. U položkového dokladu je možné měnit pouze hodnoty uvedené na položkách dokladu. Na základě úprav se pak přepočítá jak celková částka v cizí měně, tak i celková částka v českých korunách uvedených ve formuláři.