Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka uživatele > Fakturace > Přijaté zálohové faktury

11.9 Přijaté zálohové faktury

CTRL+SHIFT+P
Otevře agendu Přijaté zálohové faktury.

Přijaté zálohové faktury se pro lepší přehlednost zapisují do samostatné agendy Přijaté zálohové faktury. Práce s ní je prakticky shodná s agendou Vydané zálohové faktury. V aktuální kapitole se proto budeme soustředit pouze na rozdíly mezi těmito dvěma agendami.

Nabídka Záznam

Stejně jako v agendě Přijaté faktury je možné i v agendě Přijaté zálohové faktury vytvořit doklad z vydané objednávky, vložit do něj skladové položky, stornovat jej, vyměřit z faktury DPH, zaokrouhlit doklad nebo celou zálohovou fakturu vytvořit v cizí měně. Všechny dostupné možnosti naleznete v nabídce Záznam. Podrobnější informace přinášejí předchozí kapitoly.

Zálohová faktura a příkaz k úhradě

Přijaté zálohové faktury můžete zahrnout do příkazu k úhradě (podobně jako přijaté faktury). Zálohová faktura musí mít pole Forma vyplněno příkazem a měla by obsahovat všechny potřebné údaje, tj. číslo účtu, kód banky, variabilní a konstantní symbol platby.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy přinášejí kompletní přehled o přijatých zálohových fakturách a obsahují mimo jiné i následující kontrolní sestavy. Uplatněné zálohy je sestava, která zobrazí k jednotlivým zálohovým fakturám seznam všech dokladů, na kterých byly odpočty uplatněny, a to včetně odpočtů bez vazby na jiný doklad a odpočtů uplatněných na dokladech v loňském roce. Díky tiskové sestavě Zálohové faktury k vystavení daň. dokladu zjistíte, které zálohové faktury byly uhrazeny, ale dosud nebyly uplatněny v konečné faktuře a nebyl na ně vystavený daňový doklad. Kontrola zdaněných záloh zobrazí zálohové faktury, ke kterým byl vystaven interní daňový doklad, a které dosud nebyly uplatněny v konečné faktuře, nebo byly uplatněny v částkách základu daně a DPH odlišných od částek vyčíslených v daňovém dokladu za poskytnutou úplatu.