Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka uživatele > Fakturace > Přijaté a vydané nabídky

11.2 Přijaté a vydané nabídky

CTRL + N
Otevře agendu Vydané nabídky

Nabídky můžete zadávat do agend Přijaté nabídky a Vydané nabídky. Nabídku vytváříte stejným způsobem jako ostatní doklady v systému POHODA. Pojmenování nebo nadpis nabídky uveďte ve formuláři do pole Text. Detailnější popis a rozpis své nabídky můžete uvést na záložku Podrobnosti. Podobně poslouží záložka Poznámky. (V tiskových sestavách se obsah záložky Podrobnosti vytiskne nad položkami konkrétní nabídky, zatímco obsah záložky Poznámky až pod položkami nabídky.)

Na záložku Položky nabídky zapisujete položky buď ručně, anebo je vložíte ze skladu, přičemž vložení položky ze skladu nezmění stav zásob, ale poslouží při vytvoření objednávky z nabídky a k pozdějšímu vytvoření faktury z příslušné objednávky. Plátce DPH může ke každé položce přiřadit DPH v jiné sazbě. Nabídku lze vystavit i v cizí měně, a to povelem Cizí měna z nabídky Záznam.

Pokud zákazník vaši nabídku akceptuje, můžete z ní rovnou vytvořit objednávku. V agendě Přijaté objednávky použijte povel Záznam/Přenos →/Vydané nabídky →. Jakmile vydanou nabídku vložíte do této agendy, je označena jako vyřízená. Zákazníkem přijatou nabídku můžete zpracovat a vyřídit i bez vkladu do agendy Přijaté objednávky. Chcete-li postupovat tímto druhým způsobem, zvolte povel Záznam/Vyřízeno. Doklad označený jako vyřízený se už nadále nebude nabízet pro vložení do jiného dokladu.

Prostřednictvím nabídky Záznam/Přenos → můžete z vydané nabídky vytvořit vydanou fakturu, vydanou zálohovou fakturu, příjmový pokladní doklad, vydanou poptávku, přijatou nabídku, přijatou a vydanou objednávku, výdejku a prodejku.

Označíte-li doklad (nabídku) jako trvalý, a to pomocí povelu Záznam/Trvalý doklad, nebude se u takto označených dokladů sledovat přenesené množství a do dokladů je můžete přenášet opakovaně. Po datové uzávěrce se vždy přenesou do nové účetní jednotky.

Povel Záznam/Operace/Aktualizace sazeb DPH… umožňuje provést změnu sazby DPH u všech položek nabídky podle aktuální sazby DPH platné pro dané zdaňovací období.

Povel Záznam/Operace/Aktualizace cen… dostupný v agendě Vydané nabídky umožňuje aktualizaci cen skladových položek podle prodejních cen v agendě Zásoby, Cenové akce nebo podle individuálních slev v agendě Adresář.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy vám pomohou urychlit přípravu vydané nabídky. Vytisknout můžete klasickou nabídku, nabídkový dopis či přílohu k nabídce. Pro snadné zaslání e-mailem je připravena nabídka v HTML formátu. U všech nabídkových sestav můžete provést export do formátu PDF, navíc s možností přímého vložení do e-mailu. Dále máte k dispozici sestavu Zisk (zásoby), která je přehledem o výši zisku skladové položky k nákupní ceně a vážené nákupní ceně. Obchodujete-li se zahraničními partnery, jistě uvítáte možnost vytisknout nabídku v cizí měně.

Při tisku nabídky můžete zatrhnout volbu Včetně popisu zásob. Vytiskne se i popis skladové zásoby, který je zadaný v agendě Zásoby na záložce Internet v sekci Obecný popis.