Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka uživatele > Fakturace > Přijaté a vydané poptávky

11.3 Přijaté a vydané poptávky

Poptávky určené vašim případným dodavatelům, ale i těm stávajícím, můžete vytvářet v agendě Vydané poptávky. Poptávky od vašich odběratelů zadávejte do agendy Přijaté poptávky. Pojmenování nebo nadpis poptávky uveďte do pole Text. Podrobný text zapište na záložku Podrobnosti nebo Poznámky. (Obsah záložky Podrobnosti se tiskne nad přehledem položek, zatímco obsah záložky Poznámka až pod položkami.)

Skladové položky se do přijaté poptávky vkládají v prodejních cenách, do vydané poptávky v nákupních cenách. Poptávku můžete vystavit i v cizí měně, a to povelem Záznam/Cizí měna. Více informací uvádíme v kapitole Zápis dokladu v cizí měně. Pokud dodavatel vaši poptávku akceptoval, můžete podle ní vystavit objednávku. K tomu slouží povel Záznam/Přenos →/Vydané poptávky → v agendě Vydané objednávky. Jakmile poptávku do této agendy přenesete, označí se jako vyřízená. Snadno ji ale zpracujete i bez vložení do agendy Vydané objednávky, a to pomocí povelu Záznam/Vyřízeno.

Označíte-li poptávku jako trvalou, a to povelem Záznam/Trvalý doklad, nebude se u takto označených dokladů sledovat přenesené množství a do dokladů je můžete přenášet opakovaně. Po datové uzávěrce se tyto doklady vždy přenesou do nové účetní jednotky.

Povel Záznam/Operace/Aktualizace sazeb DPH… umožňuje provést změnu sazby DPH u všech položek poptávky podle aktuální sazby DPH platné pro dané zdaňovací období.

Povel Záznam/Operace/Aktualizace cen… dostupný v agendě Přijaté poptávky umožňuje aktualizaci cen skladových položek podle prodejních cen v agendě Zásoby, Cenové akce nebo podle individuálních slev v agendě Adresář.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy

Kromě klasické poptávky máte k dispozici poptávku v cizí měně nebo ve formátu HTML pro odeslání e-mailem. V nabídce najdete mj. sestavu pro hromadný tisk adresních štítků nebo poštovních podacích archů. Zatržením volby Včetně popisu zásob vytisknete také popis skladové zásoby, který je zadaný v agendě Zásoby na záložce Internet v sekci Obecný popis.