Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

11.10 Ostatní závazky

CTRL+SHIFT+Z
Otevře agendu Ostatní závazky.

Ostatní závazky jsou závazky, které nevyplývají z fakturace. Jde například o platby sociálního a zdravotního pojištění, splátky leasingu nebo o závazky vůči finančnímu úřadu (např. platba DPH, platba záloh daně z příjmů). Práce s nimi je prakticky shodná s agendou Ostatní pohledávky.

Ostatní závazky

V daňové evidenci se místo typu dokladu uvádí jeho druh, který určuje obsah závazku. Ten je možné využít mj. při vyhledávání dokladů. Ostatní závazky můžete také vložit do příkazu k úhradě.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy

V tiskových sestavách agendy Ostatní závazky jsou především soupisky vystavených ostatních závazků. Rádi bychom vás upozornili na tiskovou sestavu Závazky dle rozmezí splatnosti, kde jsou jednotlivé závazky rozděleny do kategorií podle počtu dní po splatnosti. I tato agenda obsahuje několik kontrolních sestav, které vás upozorní na možné chyby např. v zaúčtování.