Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

11.7 Ostatní pohledávky

Agendu Ostatní pohledávky používáme pro ty pohledávky, které nevyplývají z fakturace. Jedná se např. o pohledávky vůči finančnímu úřadu, vrácení nadměrného odpočtu DPH, vrácení přeplatků záloh na daň z příjmů a další podobné. Do agendy se také vytvářejí doklady na velký přeplatek za předpokladu, že máte v agendě Globální nastavení/Platby/Přeplatky zatrženou volbu Automatizovat práci s přeplatky. Dále se do agendy generují penalizační faktury (doklady s typem Penále) z agendy Vydané faktury, a to pomocí povelu Záznam/Operace/Penalizace…

V daňové evidenci se namísto typu dokladu uvádí jeho druh. Ten určuje obsah pohledávky a je možné využít jej pro vyhledávání dokladů.

Stálé platby

Chcete-li do polí Var. sym. a Pár. sym. na nově vytvořených záznamech převzít hodnoty ze zdrojového dokladu, zatrhněte volbu Kopírovat variabilní a párovací symbol.

Povel Záznam/Operace/Stálé platby… umožňuje hromadné vystavení plateb podle zadaných kritérií, které se pravidelně opakují. Zmíněný povel je přístupný pouze v agendách Ostatní pohledávky, Ostatní závazky, Vydané zálohové fakturyPřijaté zálohové faktury. Jakmile tuto funkci zvolíte, zobrazí se průvodce pro stálé platby. Na jeho první straně zadejte počet plateb a periodu opakování – měsíční nebo kvartální. Potvrzením dialogového okna se vygenerují jednotlivé pohledávky, resp. závazky podle zadaných parametrů a zobrazí se výsledek vytvoření stálých plateb, příp. i důvod, proč k vytvoření dokladu nedošlo.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy

V tiskových sestavách této agendy najdete především přehledy vystavených ostatních pohledávek a penalizačních faktur, díky kterým neztratíte ve svých záznamech přehled.