Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

11.12 Ceník

Pokud používáte některou z variant programu POHODA bez skladového hospodářství a potřebujete prodávat pouze několik položek zboží, využijete agendu Ceník.

Agenda slouží pro vytváření a úpravu záznamů včetně jejich nákupní a prodejní ceny. Jednotlivé záznamy lze následně vkládat do příjmových a výdajových dokladů pro zjednodušení fakturace. U záznamů se nezaznamenává historie pohybů ani aktuální stav. Chování je tak podobné jako u textových zásob (viz kapitola Zásoby).

Ceník

Agenda Ceník je dostupná pouze v těch řadách programu POHODA, které neobsahují skladové hospodářství. Při přechodu na verzi, která sklady obsahuje, se všechny záznamy z agendy Ceník převedou do agendy Zásoby jako záznamy s typem Textová. Následně k nim lze doplnit další údaje, více prodejních cen a využívat pokročilé funkce skladového hospodářství.