Odemkněte potenciál systému POHODA

2.2 Záložka Doklady

Nastavením na záložce Doklady ovlivníte řadu funkcí aplikace vztahující se k samotnému prodeji v agendě Kasa.

nastavenidoklady.png
 • Sdružovat položky
  Při opakovaném vkládání stejné skladové zásoby na doklad dojde prostřednictvím funkce Sdružovat položky k navýšení množství dané položky na dokladu. Položky se sloučí pouze v případě, že se shodují v názvu, kódu, měrné jednotce, ceně, způsobu výpočtu DPH (s DPH/bez DPH), sazbě DPH, slevě a ID zásoby (databázové číslo zásoby). Sdružování se neaplikuje na zásoby, u kterých se v programu POHODA evidují výrobní čísla nebo šarže. Nevyhovuje-li vám text prodejky nebo název textové položky prodejky, upravte výchozí nastavení textů používaných na dokladu.
 • Evidence záruky
  Záruka je automaticky u zásoby nastavena a přenesena z programu POHODA nebo z webového rozhraní mPOHODA do aplikace mKasa pomocí synchronizace. Aby bylo možné záruku na položkách dokladu zadat nebo změnit, nastavte přepínač Evidence záruky do polohy Zapnuto.
 • Uložit doklad bez ev. čísla
  Evidenční čísla jsou z programu POHODA nebo z webového rozhraní mPOHODA přeneseny do aplikace mKasa společně se skladovými zásobami pomocí synchronizace.

  Volba Uložit doklad bez ev. čísla je přenesena z Globálního nastavení programu POHODA a v aplikaci mKasa toto nastavení není možné změnit. Pokud v programu POHODA je zapnuta volba Povolit uložení dokladu bez evidenčního čísla v Globálním nastavení v sekci Sklady/Doklady se zásobami, je přepínač Uložit doklad bez ev. čísla nastaven v aplikaci mKasa do polohy Zapnuto a můžete tak na doklad vkládat zásoby bez evidenčního čísla. V opačném případě je přepínač nastaven na volbu Vypnuto a na doklad bude možné vkládat pouze zásoby s konkrétním typem šarže nebo výrobním číslem.
 • Výchozí prodejní cena
  Pokud je na webovém rozhraní aplikace mPohoda nastavena výchozí prodejní cena pro konkrétního uživatele, aplikace mKasa si toto nastavení převezme. Stejně tak se výchozí prodejní cena převezme z programu POHODA z agendy Nastavení/Kasy/Kasy, pokud v sekci Sklady máte vybranou cenu ve výklopném seznamu Ceny. Nastavení Výchozí prodejní ceny není možné změnit v aplikaci mKasa.
 • Výchozí odběratel
  Pokud je v programu POHODA (Nastavení/Kasy/Kasy sekce Kasa) nastaven výchozí odběratel, bude tento odběratel předvyplněný pro každý doklad vybrané mKasy. Odběratele lze v mKase při vytváření dokladu i nadále měnit. Pro správné nastavení výchozího odběratele v mKase je nutné, aby byl odběratel zahrnut do exportu adresáře v programu POHODA.

  Chcete–li nastavit výchozího odběratele v mKase synchronizované prostřednictvím mPohody, přejděte v aplikaci mKasa do agendy Nastavení. Na záložce Doklady klikněte na ikonu icon_odberatel_prenos.png vedle pole Výchozí odběratel a vyberte požadovaného odběratele.
 • Činnost
  Činnosti lze v aplikaci mKasa měnit pouze u synchronizace s programem POHODA přes balíčky či mServer. Pokud máte aplikaci mKasa synchronizovanou přes webové rozhraní mPohoda, v takovém případě se nastavení Činností pouze přenese dle nastavení výchozí činnosti u uživatele, ale v aplikaci mKasa toto nastavení nebude možné změnit.
 • Výchozí forma úhrady
  Výchozí formu úhrady lze změnit na straně programu POHODA v nastavení Kasy. V případě synchronizace se serverem mPOHODA zvolíte formu úhrady pro prodejky/výdejky v Nastavení dokladů.
 • Tisk
  Nastavením povelu Položky složených zásob ovlivníte, zda se na dokladu mají tisknout položky Kompletů a Souprav. Komplety a soupravy, jejichž položky mají nastaveny různé sazby DPH nebo způsoby výpočtu DPH, se budou nadále na tiskové sestavě rozepisovat i přes výše uvedené nastavení.

  Chcete-li k názvu položky tisknout na dokladu také kód nebo poznámku položky, zapněte v sekci TISK funkce Kód zásobyPoznámka položky.

  Chcete-li k podpisu v poli Vystavil přidat také e-mail přihlášeného uživatele a máte aplikaci mKasa napojenou přes mPohodu, je možné v Nastavení/Doklady zapnout volbu Tisknout e-mail na dokladu.

  Pokud máte aplikaci mKasa napojenou přes balíčky nebo mServer a chcete tisknout podpis v poli Vystavil, zapněte v Nastavení/Doklady volbu Vystavil a zde vyplňte jméno, které chcete zobrazovat na dokladech.
 • Rychlá platba
  Ve výchozím nastavení je Rychlá platba pro formu úhrady typu Hotovost povolena. Pokud ji chcete změnit na jiný typ hotovosti, který používáte, vyberte jej z výklopného seznamu a uložte. Tlačítko Hotově je vybráním této volby v agendě Kasa aktivováno pro rychlý prodej.

  Ve výchozím nastavení je Rychlá platba pro formu úhrady typu Platební karta deaktivována. Pro aktivaci tlačítka Kartou v agendě Kasa vyberte požadovaný název formy úhrady a nastavení uložte.

  Pokud budou hodnoty nastaveny na (nevybráno), tlačítka Hotově a Kartou se pro Rychlou platbu v agendě Kasa skryjí.

  Pomocí přepínače Zadávat přijatou částku můžete ovlivnit, zda se bude při rychlé hotovostní platbě v agendě Kasa zobrazovat pole Přijatá částka pro zadání přesné částky přijaté od zákazníka.
 • DPH
  Nastavení plátcovství DPH a způsob výpočtu DPH z jednotkové ceny se přenáší z programu POHODA. Typ zadání ceny s DPH/bez DPH se nastavuje v programu POHODA v agendě Kasy v sekci Nastavení. Typ zadání cenyvýchozí sazba DPH se aplikují pouze na textové položky. Skladové položky mají tyto informace uvedené na kartě zásoby v agendě Skladové zásoby.
Aplikace mKasa umožňuje vyskladňovat zásoby do minusu. Tato funkce se přebírá z nastavení v programu POHODA v agendě Sklady/Sklady, kde je volba Povolit stav zásob do minusu. U zásob, jejichž sklad nebude mít povoleno vyskladňování do minusu, nebude možné zásobu do minusu v aplikaci mKasa vyskladnit. Aby bylo možné zásobu vyskladnit do minusu i v aplikaci mKasa, je nutné nejprve povolit tento stav v programu POHODA. Na kartě Sklady je možné sledovat, které sklady jsou nastaveny pro vyskladňování do minusu.