Odemkněte potenciál systému POHODA

Sklady

Díky skladové evidenci budete mít podrobný přehled o skladových položkách a finančních prostředcích, jaké ve svých zásobách máte uložené. Skladové agendy ale neupotřebíte jen pro reálné vedení skladů, využijete je také pro snadnější vystavování položkových dokladů.

Skladové hospodářství vs. typ účetní evidence

Skladovou evidenci můžete mít pod jednou střechou programu POHODA spolu s daňovou evidencí nebo účetnictvím. Záznamy ze skladů jsou propojeny s odpovídajícími knihami a přehledy. Pokud vedete účetnictví, můžete si zvolit účtování zásob způsobem A nebo B.

Spoustu činností za vás POHODA vyřídí automaticky

Vypočítá a zaúčtuje určité operace – např. při inventuře, kdy také porovná skutečnost s evidovaným stavem.

Kontroluje a sleduje většinu dat – třeba limit pro režim přenesení daňové povinnosti u vybraných zásob.

Provede některé opakující se činnosti – kupříkladu má funkci pro automatické objednání zásob pod nastavený limit.

Efektivnější správa zásob

POHODA umožňuje vedení neomezeného počtu skladů a jejich členění podle vlastních potřeb. Práci se skladovými zásobami usnadňují především náhledy zboží a čárové kódy, které se využívají také při inventuře. Dokonalý přehled o zásobách pak doplní informace o zárukách, šaržích a výrobních číslech.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O SKLADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

Sledování hodnoty zásob a jejich pohybu

POHODA sama rozpočítá vedlejší pořizovací náklady, třeba podle podílu nákupních cen zásob v dodávce. Nákupní ceny se mohou v průběhu času měnit, proto POHODA průběžně přepočítává váženou nákupní cenu zboží na skladě. Díky provázanosti dokladů se skladovými agendami také snadno zjistíte okamžité stavy zásob na skladech.

Přehled o reklamacích a opravách

V účetním programu POHODA můžete mít přehled o kompletní historii reklamačních řízení a záručních i pozáručních opravách. Stejně jako ostatní agendy jsou i tyto propojené se souvisejícími doklady a obsahují celou řadu tiskových sestav.

Prodej zboží přímo z programu POHODA i přes internet

Při prodeji vychází POHODA z nákupních cen, ze kterých vypočítává také základní a vedlejší prodejní ceny a které automaticky upravuje pomocí individuálních ceníků a slev platných pro konkrétního partnera. Umožňuje jak hotovostní prodej zboží přímo z počítače, kde máte program nainstalovaný, tak přes internet.