Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Fakturace a objednávky

Fakturace tvoří spolu s účetnictvím a sledováním plateb jednu z nejdůležitějších částí firemní administrativy. V mnoha případech je spojena s velkým objemem ruční práce. Právě proto jsou tyto agendy v systému POHODA optimalizovány tak, aby umožňovaly co nejjednodušší a nejrychlejší zadávání a zaručily efektivní práci.

Spousta užitečných funkcí

Vytváření faktur pomocí šablon nebo kopií předešlé faktury. Také rovnou z příjemek a výdejek

Opravné daňové doklady a upomínky faktur v prodlení

Vzájemné zápočty neuhrazených pohledávek a závazků

Upozorňování na nastavený limit nezaplacených pohledávek u konkrétních odběratelů

Členění na střediska, činnosti a zakázky

Kontrola vícenásobného splácení faktur

Hromadné vystavení faktur

Z jednoho dokladu hravě vytvoříte doklad následný

POHODA využívá posloupnosti dokladů jednotlivých zakázek. Všechny údaje dostupné z předchozího dokladu vyplní automaticky.

dodavatel
odběratel

Ostatní pohledávky a závazky

Ostatní nefakturační pohledávkyzávazky se pro přehlednost zapisují do samostatných agend. POHODA do nich některé pohledávky a závazky také automaticky generuje, např.:

  • pohledávky nadměrného odpočtu DPH,
  • závazky splátek leasingového majetku,
  • závazky vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení a další závazky vyplývající z mezd zaměstnanců.

Příkazy k úhradě

Své závazky jednoduše vložíte do příkazů k úhradě. S internetovým bankovnictvím vám navíc odpadá tisk příkazů a osobní návštěva banky. Všechny zvolené příkazy k úhradě POHODA uloží pomocí funkcí pro homebanking do souborů, které potom jednoduše načtete do příslušného komunikačního programu a odešlete do banky elektronicky.

Elektronická fakturace ve formátu ISDOC

ISDOC sjednocuje dosud různé formáty elektronických daňových dokladů na jediný. Díky tomu je možné posílat elektronické faktury napříč ekonomickými systémy včetně systémů používaných státem. Doklad ve formátu ISDOC je možné doplnit o elektronický podpis, kterým lze rychle ověřit platnost a původ dokladu.

Program STORMWARE ISDOC Reader je součástí instalace systému POHODA i jako samostatná aplikace. Je to prohlížeč, který slouží k zobrazení a kontrole elektronických dokladů ve formátu ISDOC. Umožňuje jak jejich import, tak i export.

Mobilní aplikace pro fakturaci a rychlý prodej

Mobilní aplikace mPOHODA a mKasa jsou šikovnými pomocníky a zároveň doplňky k účetnímu programu POHODA. S jejich pomocí můžete vystavovat doklady i z míst mimo dosah svého počítače, třeba přímo u zákazníka. Všechna data vystavená v aplikacích pak stačí synchronizovat s vaším účetním software.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
O APLIKACÍCH mPOHODA A mKASA

Propojení s programem POHODA Mobilní aplikace pro fakturaci a EET