Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

12.18 Čárové kódy

Skladové zásoby můžete rychle vyhledávat pomocí čtečky čárových kódů připojené k sériovému portu (RS 232).

POHODA spolupracuje s připojenými externími zařízeními – čtečka čárových kódů, pokladní displej, peněžní zásuvka, registrační pokladny. Bližší informace naleznete v kapitole Hardware.

Nastavení čtečky

Nastavení a aktivace zařízení se provádí v agendě Hardware, kterou vám více popisujeme v samostatné kapitole.

Zápis čárových kódů

Je-li čtečka zapnutá, můžete přímo načíst čárové kódy k jednotlivým skladovým zásobám. V agendě Zásoby si vyberte příslušný záznam, zvolte režim editace (F9) a sejměte čtečkou čárový kód. Uložte záznam pomocí klávesové zkratky CTRL+ENTER.

Pole Čár. kód můžete vyplnit i ručně. Pokud nebude zadaný osmimístný či třináctimístný kód odpovídat normě EAN, program vás upozorní a případně nabídne opravu. Následně můžete vytisknout štítky s čárovým kódem pro označení jednotlivých zásob.

Vložení zásoby do dokladu přes čárový kód

Pomocí čtečky můžete velmi rychle vytvářet faktury a ostatní doklady v agendách, které spolupracují se skladem.

Postačí, když v režimu editace (F9) sejmete čtečkou čárový kód. Zásoba s tímto kódem je automaticky vyhledána a vložena do položky dokladu. Kurzor se nastaví na pole Množství, ve kterém můžete dopsat požadovanou hodnotu. Pokud POHODA nalezne více zásob s tímto kódem, zobrazí je a umožní vám výběr požadované zásoby.

Čtečku můžete využít také při přenosu položek z jiného dokladu. Abyste tuto funkčnost mohli využívat, provádějte přenos vždy s výběrem položek. Po výběru konkrétního dokladu pro přenos zvolte povel Přenést s výběrem položek. Prvním načtením kódu zásoby se všechny položky pro přenos odznačí a označena zůstane pouze položka, která má shodný čárový kód s načteným kódem. Opakovaným načítáním čárového kódu se bude množství položky automaticky navyšovat. Nalezne-li POHODA více zásob s čárovým kódem, který se právě načítá, zobrazí je všechny a umožní vám výběr požadované položky.

Výběr zásob přes čárový kód

Dále máte možnost provádět výběr skladových zásob pomocí čtečky podle čárového kódu v agendách Zásoby, Pohyby a v seznamu vyvolaném klávesovou zkratkou CTRL+S z jiných agend.