Odemkněte potenciál systému POHODA

Intrastat

Skladové hospodářství v programu POHODA podporuje také Intrastat – systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie. Jelikož se vykazování pro Intrastat týká pouze některých účetních jednotek, jsou potřebná pole a funkce dostupné až po úpravě výchozího nastavení programu. Výkazy pro Intrastat nejjednodušeji sestavíte v těch variantách a řadách programu POHODA, které obsahují funkce pro vedení skladové evidence.

Intrastat se vás týká, jestliže...

... jste plátci DPH, ...případně patříte do skupiny dalších osob, které jsou podle zákona o DPH osobami identifikovanými k této dani, ...a dosáhnete při přijímání nebo odesílání zboží prahu pro vykazování

Funkce pro statistiku obchodu se státy EU

Vykazování malých zásilek zjednodušeným způsobem

Sestavení výkazů na základě zadaných dat

Tisk výkazů pro odeslání a výkazů pro přijetí

Elektronické odeslání do systémů InstatDesk a InstatOnline