Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Kniha jízd a cestovní příkazy

Kniha jízd a cestovní příkazy

S programem POHODA můžete mít přehled o uskutečněných pracovních cestách a veškerých nákladech a výdajích souvisejících s pracovními cestami a s provozem vozidel. Program umožňuje sestavit knihu jízd, a to jak pro firemní, tak soukromá vozidla používaná pro účely služební cest. Pomůže také s tuzemskými a zahraničními cestovními příkazy. Po vyplnění skutečných etap cesty a dalších povinných údajů POHODA automaticky:

  • vypočítá náhrady za použití soukromého vozidla, stravné a kapesné podle sazeb platných pro daný rok,
  • zaúčtuje související účetní případy, včetně vyúčtování poskytnuté zálohy.

Kniha jízd

V programu POHODA rychle a jednoduše vytvoříte libovolné množství jízd pro firemní i soukromá vozidla, pokud jsou používána pro služební cesty. V případě firemních vozidel má tisková sestava nazvaná Kniha jízd pouze evidenční charakter. Jako výdaje na podnikání se totiž uplatní celkové sumy za účty za pohonné hmoty a všechny ostatní náklady na provoz vozidla, které jsou vykázané v daném účetním období v pokladně, přijatých fakturách a ostatních závazcích.

Jízdy soukromým vozidlem, které souvisejí s podnikáním, je zapotřebí během účetního období evidovat v deníku jízd. Ten je prvotním dokladem pro výpočet uplatnitelných náhrad, tedy základních náhrad a náhrad výdajů za spotřebované pohonné hmoty. POHODA však umožňuje použití i paušálních výdajů na dopravu.

POHODA: Z vyplněných údajů POHODA průběžně vypočítává stav tachometru a průměrnou spotřebu daného vozidla

Vedle konkrétních údajů o jednotlivých jízdách, které vyplníte podle skutečnosti, čerpá POHODA údaje z agendy se záznamy o vozidlech a agendy s údaji o řidicích. U každého řidiče můžete vybrat, zda se jedná o zaměstnance nebo podnikatele, a nastavit výši stravného. Nadefinováním trasy jízdy (odkud, kam, přes) si usnadníte vytváření cestovních příkazů.

Dostupné tiskové sestavy vám mimo jiné poskytnou celkový přehled ujetých kilometrů a přehled náhrad za dané vozidlo. U soukromého vozidla jsou celkové částky ještě rozčleněné podle toho, zda jízdu uskutečnil podnikatel, nebo zaměstnanec.


Kterou POHODU vybrat?

Funkce pro sestavování knihy jízd obsahují tyto varianty a řady programu POHODA:

POHODA Lite - -
POHODA Standard POHODA SQL Standard POHODA E1 Standard
POHODA Profi POHODA SQL Profi POHODA E1 Profi
POHODA Premium POHODA SQL Premium POHODA E1 Premium
POHODA Komplet POHODA SQL Komplet POHODA E1 Komplet

Srovnání variant
Vyberte si nejvhodnější variantu systému POHODA:


Cestovní příkazy

Pro zadávání a evidenci tuzemských a zahraničních cestovních příkazů slouží dvě samostatné agendy. Vytvoření cestovních příkazů, poskytnutí zálohy, zadání výdajů souvisejících s pracovní cestou (ubytování, jízdné apod.), vyúčtování náhrad a tuzemského a zahraničního stravného a vytisknutí formuláře je v programu POHODA otázkou okamžiku. Agendy cestovních příkazů jsou propojeny s knihou jízd. Jednotlivé jízdy tak snadno přenesete do cestovních příkazů.

Cestovní příkazy vždy obsahují údaje o řidiči, spolucestujících, účelu jízdy a použitém dopravním prostředku. Krácení stravného je samozřejmostí. U zahraničních cestovních příkazů POHODA podporuje kapesné, zálohy poskytnuté zaměstnanci v různých měnách i směnu poskytnuté měny na jinou.

Příkazy nemusíte účtovat jednotlivě, využít můžete také funkce pro hromadné zaúčtování vybraných příkazů.

POHODA: Pro zápis výdajů souvisejících s cestou slouží zvláštní záložka

Tip: Vyberte si řadu E1
POHODA E1 V případě, kdy je nežádoucí, aby zaměstnanci viděli cestovní příkazy svých spolupracovníků, můžete využít rozšířených možností nastavení přístupových práv k jednotlivým číselným řadám cestovních příkazů.

Kterou POHODU vybrat?

Tuzemské a zahraniční cestovní příkazy můžete vytvářet v těchto variantách a řadách programu POHODA:

POHODA Standard POHODA SQL Standard POHODA E1 Standard
POHODA Premium POHODA SQL Premium POHODA E1 Premium
POHODA Komplet POHODA SQL Komplet POHODA E1 Komplet

Srovnání variant
Vyberte si nejvhodnější variantu systému POHODA:


Kam dál?

Majetkové evidence
Mzdy a personalistika
Přístupová práva


Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 288888 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout