Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Daňová evidence, účetnictví a DPH

V účetním programu POHODA je možné vést daňovou evidenci a/nebo účetnictví, a to jako plátce i neplátce DPH. POHODA pro danou soustavu obsahuje vždy všechny potřebné a závazné evidence a knihy. Umožňuje také zakázkové vedení daňové evidence i účetnictví pro neomezený počet jednotek.

Daňová evidence

Základním pilířem daňové evidence je agenda Peněžní deník, který se vytváří automaticky na základě dokladů v agendě Banka a Pokladna.

Základní funkce

 • rozlišování daňových a nedaňových příjmů na základě typu předkontace
 • možnost vedení pokladní knihy a knihy bankovních výpisů odděleně

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O DAŇOVÉ EVIDENCI

Účetnictví

POHODA obsahuje všechny potřebné účetní knihy a tiskové sestavy. Základem je agenda Účetní deník, ten se vytváří automaticky při zápisu a opravách dokladů ve všech souvisejících agendách (agendy pokladen, bank, interních dokladů, faktur apod.).

Základní funkce

 • účtování prostřednictvím předkontací i přímé účtování na souvztažné účty
 • volitelně 3–6 míst pro čísla účtů v rámci analytické evidence
 • přehledné sledování nákladů a výnosů členěných na střediska, činnosti a zakázky
 • automatická kontrola vynulování částek strany Má dáti a Dal uvnitř jednotlivých skupin spárovaných dokladů

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O ÚČETNICTVÍ

Účetní program POHODA není určen pouze pro podnikatelské subjekty. Účetnictví v něm mohou vést také příspěvkové organizace.

„V závislosti na vybrané variantě můžete vést daňovou evidenci a/nebo účetnictví. Ostatní uvedené funkce jsou společné pro obě.“

Likvidace pohledávek a závazků

Termín likvidace v programu POHODA představuje souhrnnou účetní operaci pro zápis úhrad pohledávek a závazků. Likvidace s automatickým vytvořením účetního dokladu se provádí v agendách pro banku, pokladnu a interní doklady.

Daň z přidané hodnoty

POHODA zpracovává veškerou agendu týkající se DPH:

 • členění DPH podle struktury daňového přiznání
 • veškeré druhy přiznání
 • kontrolní hlášení k DPH
 • podklady k souhrnnému a následnému souhrnnému hlášení
 • výpisy z evidence pro daňové účely s přehledem zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti
 • registrace k DPH ve více členských státech EU

Daň z příjmů

Stejně jednoduché je sestavení podkladů pro daň z příjmů. Účetní program POHODA navíc může vypočítat daň kdykoliv v průběhu účtování a na zaúčtované doklady to nebude mít žádný vliv. Pomůže vám také s časovým rozlišením nákladů a výnosů do příslušných účetních období.