Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Daňová evidence, účetnictví a DPH

Daňová evidence, účetnictví a DPH

Program POHODA v závislosti na vybrané variantě umožňuje vedení daňové evidence a/nebo účetnictví, a to pro plátce i neplátce DPH. Pro danou soustavu obsahuje vždy všechny potřebné a závazné evidence a knihy. POHODA umožňuje také zakázkové vedení daňové evidence, resp. účetnictví pro neomezený počet účetních jednotek (mimo variant Mini a Jazz). Úspěšně zvládla audit, který ověřil, že splňuje vysoké nároky účetní legislativy na program určený pro vedení účetnictví a daňové evidence.

Videokurz POHODA pro začátečníky

FZPotřebujete vystavovat jen pár faktur do měsíce? Vyzkoušejte program POHODA Start. Stáhnout si ho můžete ze stránek www.fakturace-zdarma.cz. Můžete v něm pracovat, ať už vedete daňovou evidenci, nebo účetnictví.

Daňová evidence

Základním pilířem daňové evidence je agenda Peněžní deník. Ten vytváří POHODA automaticky na základě dokladů, které zadáváte do agend Pokladna a Banka. Daňové a nedaňové příjmy a výdaje rozlišuje pomocí typu předkontace. Postačí, když zvolíte vhodnou předkontaci zaúčtování. Tento praktický koncept vám umožní oddělené vedení pokladní knihy a knihy bankovních výpisů, ovšem nadále můžete pracovat i s celým deníkem najednou. Datem uskutečnění účetního případu je datum platby.

POHODA: Nabídka tiskových sestav v agendě Peněžní deník

Účetnictví

POHODA je určená pro zpracování účetnictví podnikatelských subjektů, nevýdělečných a příspěvkových organizací. Obsahuje všechny povinné účetní knihy a potřebné tiskové sestavy. Umožňuje jak účtování prostřednictvím předkontací, tak přímé účtování na souvztažné účty. Pro čísla účtů v rámci analytické evidence nabízí volitelně 3-6 míst. Můžete v ní sledovat všechny náklady a výnosy přehledně členěné na střediska, činnosti a zakázky. Datem uskutečnění účetního případu je datum účetního případu, resp. datum platby. Díky rozlišování nákladových a výnosových účtů na daňové a nedaňové POHODA pomůže také s přípravou podkladů k dani z příjmů.

POHODA: Agenda pro nastavení a úpravu předkontací

Hlavní účetní knihou je agenda s názvem Účetní deník. POHODA vytváří účetní deník automaticky při zápisu a opravách prvotních dokladů ve všech souvisejících agendách (např. agendy pokladen, bank, interních dokladů, faktur apod.) Součástí účetního deníku je řada tiskových sestav. Vytisknout si můžete třeba standardní sestavy účetní závěrky v plném i zjednodušeném rozsahu, pohyby na jednotlivých účtech, standardní rozvahu nebo rozvahu analyticky.


Při vedení daňové evidence i účetnictví POHODA nabízí mnoho možností a funkcí, např.:

Likvidace pohledávek a závazků

Termín likvidace v programu POHODA představuje souhrnnou účetní operaci pro zápis úhrad pohledávek a závazků. Likvidace s automatickým vytvořením účetního dokladu se provádí v agendách bank, pokladen a interních dokladů.

Daň z přidané hodnoty

POHODA zpracovává veškerou agendu týkající se DPH automaticky z prvotních daňových dokladů zapsaných do programu. V oblasti této daně POHODA podporuje, umožňuje, příp. automaticky sestavuje:

 • členění DPH podle struktury daňového přiznání,
 • vystavit, elektronicky podat a archivovat řádná, dodatečná, opravná řádná i opravná dodatečná přiznání v souladu s úředním vzorem,
 • vystavit, elektronicky podat a archivovat podklady k souhrnnému a následnému souhrnnému hlášení v případě dodání zboží a služeb do jiného členského státu Evropské unie osobě registrované k dani v jiném členském státě,
 • výpisy z evidence pro daňové účely s přehledem zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (jak z pohledu dodavatele, tak odběratele),
 • jednoduše vystavovat doklady při opravách výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení,
 • registraci k DPH ve více členských státech EU a jednoduché vystavování dokladů se sazbami, které se liší od sazeb platných v České republice.

POHODA: Agenda pro sestavování přiznání k dani z přidané hodnoty

Daň z příjmů

Stejně jednoduché je sestavení podkladů pro daň z příjmů. Programem POHODA si můžete nechat vypočítat daň kdykoliv v průběhu účtování. Na zaúčtované doklady to nebude mít žádný vliv a výpočet můžete kdykoliv opakovat. POHODA vám také pomůže s časovým rozlišením nákladů a výnosů do příslušných účetních období.

Tip: Na daně s programem TAX
Daňový software TAX umožňuje zpracování přiznání i k dalším druhům daní. Umožnuje komfortní zpracování daňových přiznání, včetně tisku řady výstupních tiskopisů.
Zpracování přiznání si můžete usnadnit také datovou vazbou mezi programy POHODA a TAX. Podívejte se na základní přehled o tom, jak spolupracují programy TAX a POHODA.

Saldo (účetnictví)

Saldokonto v programu POHODA sleduje vynulování částek strany Má dáti a Dal uvnitř jednotlivých skupin spárovaných dokladů. Výběr dokladů zahrnutých do salda můžete ovlivnit zadáním několika parametrů při jeho sestavení.

POHODA: Dialogové okno pro zadání parametrů sestavení salda

Banka

Každodenní zaúčtování desítek nebo i stovek bankovních výpisů zabere spoustu času. Pokud ovšem výpisy získáte v elektronické podobě, POHODA tuto časově nákladnou práci provede za vás, a to díky funkcím pro homebanking. Všechny zvolené výpisy, klidně i z různých bank, načte a postupně realizuje spárování, likvidaci a zaúčtování všech položek.

Kterou POHODU vybrat?

Daňovou evidenci můžete vést v těchto variantách a řadách programu POHODA:

POHODA Mini - -
POHODA Lite - -
POHODA Standard POHODA SQL Standard POHODA E1 Standard

Účetnictví obsahují zase tyto varianty a řady programu POHODA:

POHODA Profi POHODA SQL Profi POHODA E1 Profi
POHODA Premium POHODA SQL Premium POHODA E1 Premium

Varianta Komplet obsahuje obě soustavy, jak daňovou evidenci, tak účetnictví:

POHODA Komplet POHODA SQL Komplet POHODA E1 Komplet

Srovnání variant
Vyberte si nejvhodnější variantu systému POHODA:


Kam dál?

Mzdy a personalistika
Evidence majetku
Skladové hospodářství
POHODA pro příspěvkové organizace


Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 288758 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout