Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Mzdy a personalistika

Mzdová evidence programu POHODA umožňuje zpracování mezd podle aktuální legislativy, a to pro neomezený počet zaměstnanců. Základem je agenda Personalistika, kde si u každého zaměstnance můžete vyplnit a nastavit údaje potřebné pro výpočet mezd, sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmů, ale i pro administrativní účely a komunikaci.

Dokonalý přehled o zaměstnancích

  • osobní a kontaktní údaje (mailovat a telefonovat zaměstnancům jde přímo z programu, např. hromadně posílat výplatní pásky, kdy dostane každý zaměstnanec pouze tu svoji)
  • údaje o sjednané mzdě a pracovním poměru (HPP, DPČ, DPP, společník, jednatel/komanditista, člen družstva, pěstoun aj.)
  • slevy na dani, způsoby zdanění a odvody pojistného
  • pravidelné srážky (dobrovolné i soudem nařízené)
  • nepřítomnost v zaměstnaní

POHODA pomůže se mzdami i personalistikou

Vypočte a zaúčtuje mzdy/odměny včetně pohyblivých složek mzdy. Automaticky vytvoří hotovostní doklady i příkazy k úhradě a odešle je do banky.

Vypočte a zaúčtuje náhrady mzdy za nemoc, dovolenou, svátky, placené volno atd.

Započte příspěvky zaměstnavatele na pojištění (penzijní připojištění a životní pojištění).

Ze zadaných údajů vytvoří všechny potřebné tiskové výstupy a sestavy pro různé instituce a úřady, také poštovní sestavy i sestavy pro firemní účely.

Vyplní a elektronicky odešle oficiální formuláře jako ELDP, OZN a NEMPRI. Umožní také tisk dat do většiny originálních formulářů a přehledů.

Provede roční zúčtování záloh na daň z příjmů a vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, resp. daně vybírané srážkou.

Hledáte specialistu na personalistiku a mzdy?