Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Design, ovládání a tiskové sestavy

Nemusíte být odborníky na práci s počítačem. POHODA vyniká přehledným a praktickým řešením oken jednotlivých agend, které perfektně doplňuje více než stovka tiskových sestav. Každodenní práci vám tak maximálně usnadní a zpřehlední, díky čemuž se můžete lépe soustředit na to, co je pro vás skutečně důležité.

Jednoduché a intuitivní ovládání

ovládání pomocí myši nebo klávesových zkratek

využití šablon (vzorů) nejčastěji používaných dokladů a dokumentů

spoustu výpočtů a rutinních operací POHODA provede automaticky

kalkulačka na jednodušší výpočty – výsledky jdou přenést rovnou do polí pro částku či text

otevření více oken s agendami, účetními jednotkami či obdobími najednou

možnost přeskočit pole, která nechcete vyplňovat

Pomocníci při práci v Pohodě

Nápověda v programu

 • interaktivní nápověda – po stisku klávesy F1 se zobrazí stránka se základním popisem otevřené agendy
 • kontextová nápověda – nápovědu ke každému poli formuláře agendy vyvoláte zkratkou CTRL + F1

Příručka uživatele

 • tištěná verze – příručku dostanete přímo k nákupu programu, ale můžete si ji také objednat na expedice@stormware.cz
 • elektronická verze ke stažení v PDF
 • online verze – příručku si můžete otevřít na webu, do odpovídající kapitoly se přepnete také přímo z programu POHODA

Informační plocha, kde najdete ty nejaktuálnější informace

Díky informační ploše máte neustále na očích stav svých finančních prostředků, pohledávek a závazků, nejbližších termínů úkolů a další užitečné informace. Zobrazuje se při vstupu do účetní jednotky, případně když jsou zavřené všechny agendy.

Stav vašich pohledávek i závazků
Lorem ipsum
 
Stav vašich finančních prostředků
Lorem ipsum
 
Nejbližší termíny daňového kalendáře
Lorem ipsum
 
Nejbližší úkoly
Lorem ipsum
 

Snadná orientace a logické uspořádání

Okno programu je uzpůsobeno pro snadnější zápis údajů a práci s daty. Díky dynamickým formulářům tak budete mít k dispozici všechna pole, která zrovna potřebujete.

Panel agend zobrazuje ikony otevřených agend, umožňuje rychlé přepínání a zobrazuje stavy vkládání dat z jedné agendy do druhé
Test
Lorem ipsum
 
Formulář s detailem aktuálního záznamu
Test
Lorem ipsum
 
Dynamické záložky pro snadný výběr záznamů podle zadaných podmínek
Test
Lorem ipsum
 
Tabulka se všemi záznamy
Test
Lorem ipsum
 

Přehledné výstupy díky nespočtu tiskových sestav

Veškeré záznamy, které zapisujete v průběhu své práce v účetním programu POHODA, si můžete vytisknout. Těmto přehledným výstupům říkáme tiskové sestavy. A aby vám žádná při práci a komunikaci s úřady či obchodními partnery nechyběla, má jich POHODA bezmála tisícovku.

 • Dokladové sestavy
 • Úřední tiskopisy
 • Soupisky s přehledem vybraných záznamů
 • Přehledy a grafy
 • Štítky pro adresy, etikety, dopisní obálky, poštovní poukázky, paragony
 • Kontrolní sestavy pro správnost zaúčtování dokladů
 • Sestavy ve formátu HTML pro webové rozhraní

4 největší výhody tiskových sestav

Úpravy na míru

Pomocí editoru tiskových sestav REPORT Designer si můžete každou stávající sestavu upravit podle svého – vytvořit ji v cizím jazyce, doplnit o logo firmy, graf apod.

Snadná záloha

Všechny tiskové výstupy si můžete zálohovat a následně pomocí zdarma dodávaného doplňku REPORT Viewer kdykoliv prohlédnout.

Export do jiných formátů

Sestavy snadno vyexportujete do formátů PDF a HTML. Pro následnou práci s daty v aplikaci Microsoft Excel využijete také export do XLS.

Individuální nastavení tisku

Každé sestavě můžete přiřadit vlastní parametry tisku. Například složenky se budou automaticky tisknout na černobílé tiskárně, faktury s logem zase na barevné.