Odemkněte potenciál systému POHODA

Majetek

Evidence, odpisování a účtování majetku může být tvrdým oříškem nejen pro leckterého živnostníka, ale i pro některé obyčejné účetní programy. Ne však pro ekonomický a informační systém POHODA, který řeší všechny známé možnosti téměř automaticky.

Evidence majetku od pořízení až po vyřazení

Evidenci, odpisování a účtování majetku řeší POHODA téměř automaticky. Poradí si s dlouhodobým hmotným, nehmotným a drobným majetkem i majetkem leasingovým – ať už se jedná o finanční, či operativní leasing.

  • pořízení nákupem, vkladem do podnikání, vlastní výrobou, získání darem nebo v rámci dotace
  • evidence pomocí čárových kódů, tisk karet, protokolů, inventárních štítků a různých přehledů
  • členění podle interních potřeb
  • technické zhodnocení
  • zvýšení či snížení ceny, automatický výpočet a zaúčtování daňových a  účetních odpisů, přerušení odpisování
  • vyřazení likvidací, prodejem, darováním, vkladem do jmění jiného subjektu, bezúplatným převodem nebo přeřazením do osobního užívání

Odpisy majetku POHODA vypočítá automaticky

POHODA automaticky vypočítá a zaúčtuje daňové odpisy (rovnoměrné i zrychlené). V účetnictví volitelně zpracuje i účetní odpisy podle vámi zvoleného odpisového plánu a doby životnosti majetku. Můžete si vybrat jejich roční nebo měsíční zaúčtování. Účetní program POHODA podporuje samozřejmě i technické zhodnocení v dalších letech a různé úpravy, které praxe vyžaduje.

Se zápisem leasingového majetku vám pomůže průvodce

Podle pokynů průvodce jednoduše zadáte všechny potřebné údaje o leasingovém majetku. Na jejich základě už POHODA sama připraví splátky podle splátkového kalendáře pro celou dobu nájmu. Postará se také o správný odpočet DPH a výpočet daňově uznatelných nákladů.