Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Sklady a majetek

Skladové agendy upotřebíte jak pro reálné vedení skladů, tak pro snadnější vystavování položkových dokladů. Pokud navíc spravujete nějaký druh majetku, jeho evidence, odpisování a účtování není pro účetní program POHODA žádný oříšek – téměř vše vyřeší automaticky.

Evidence majetku od pořízení až po vyřazení

Evidenci, odpisování a účtování majetku řeší POHODA téměř automaticky. Poradí si s dlouhodobým hmotným, nehmotným a drobným majetkem i majetkem leasingovým – ať už se jedná o finanční, či operativní leasing.

  • pořízení nákupem, vkladem do podnikání, vlastní výrobou, získání darem nebo v rámci dotace
  • evidence pomocí čárových kódů, tisk karet, protokolů, inventárních štítků a různých přehledů
  • členění podle interních potřeb
  • technické zhodnocení
  • zvýšení či snížení ceny, automatický výpočet a zaúčtování daňových odpisů, přerušení odpisování
  • vyřazení likvidací, prodejem, darováním, vkladem do jmění jiného subjektu, bezúplatným převodem nebo přeřazením do osobního užívání

Skladové hospodářství vs. typ účetní evidence

Skladovou evidenci můžete mít pod jednou střechou programu POHODA spolu s daňovou evidencí nebo účetnictvím. Záznamy ze skladů jsou propojeny s odpovídajícími knihami a přehledy. Pokud vedete účetnictví, můžete si zvolit účtování zásob způsobem A nebo B.

Spoustu činností za vás POHODA vyřídí automaticky

Vypočítá a zaúčtuje určité operace – např. při inventuře, kdy také porovná skutečnost s evidovaným stavem.

Kontroluje a sleduje většinu dat – třeba limit pro režim přenesení daňové povinnosti u vybraných zásob.

Provede některé opakující se činnosti – kupříkladu má funkci pro automatické objednání zásob pod nastavený limit.

Efektivnější správa zásob

POHODA umožňuje vedení neomezeného počtu skladů a jejich členění podle vlastních potřeb. Práci se skladovými zásobami usnadňují především náhledy zboží a čárové kódy, které se využívají také při inventuře. Dokonalý přehled o zásobách pak doplní informace o zárukách, šaržích a výrobních číslech.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O SKLADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

Sledování hodnoty zásob a jejich pohybu

POHODA sama rozpočítá vedlejší pořizovací náklady, třeba podle podílu nákupních cen zásob v dodávce. Nákupní ceny se mohou v průběhu času měnit, proto POHODA průběžně přepočítává váženou nákupní cenu zboží na skladě. Díky provázanosti dokladů se skladovými agendami také snadno zjistíte okamžité stavy zásob na skladech.

Přehled o reklamacích a opravách

V systému POHODA můžete mít přehled o kompletní historii reklamačních řízení a záručních i pozáručních opravách. Stejně jako ostatní agendy jsou i tyto propojené se souvisejícími doklady a obsahují celou řadu tiskových sestav.

Prodej zboží přímo z programu POHODA i přes internet

Při prodeji vychází POHODA z nákupních cen, ze kterých vypočítává také základní a vedlejší prodejní ceny a které automaticky upravuje pomocí individuálních ceníků a slev platných pro konkrétního partnera. Umožňuje jak přímý prodej zboží pomocí vestavěné prodejny Kasa, tak přes internet.