Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka uživatele > Sklady > Využití cizích měn ve skladech

12.20 Využití cizích měn ve skladech

POHODA vám umožňuje vystavovat nabídky, poptávky, objednávky, příjemky, výdejky a faktury se skladovými položkami v cizí měně. Údaje o prodejní ceně na skladové kartě jsou vedeny v českých korunách, ale i v cizí měně.

Nastavení prodejních cen v cizí měně

V cizí měně můžete evidovat i slevy a vedlejší ceny.

Pokud máte se svým odběratelem dohodnutý pevný kurz zboží na delší časový úsek, situaci můžete řešit nastavením prodejní ceny v cizí měně. U nově definované prodejní ceny zvolíte povel Záznam/Cizí měna. Do definice prodejní ceny vyberete požadovanou měnu a zadáte kurz, který pak nebudete v průběhu smluveného období měnit. V agendě Cenové skupiny můžete ještě zvolenou měnu a kurz změnit, a to zatržením volby Rozš. úprava.

Nastavení prodejních cen v cizí měně

V informačním systému POHODA E1 můžete evidovat v cizí měně i nákupní cenu. V agendě Cenové skupiny stačí zvolit povel Záznam/Cizí měna a vybrat požadovanou měnu a kurz.

Pokud vytvoříte základní prodejní cenu (nákupní cenu) v cizí měně, zobrazí se ve formuláři agendy Zásoby údaj o vybrané měně.

Vložení skladové zásoby do dokladu

Při vytváření nového dokladu nejprve rozhodněte, zda se bude jednat o doklad v cizí měně nebo v českých korunách. V jednotlivých agendách přepnete formulář pomocí povelu Záznam/Cizí měna nebo stiskem klávesové zkratky CTRL+SHIFT+C. Požadovanou měnu si následně zvolíte z výklopného seznamu pole Měna. Nezapomeňte uvést správný kurz dokladu.

Při přenosu skladové zásoby do dokladu vyberte prostřednictvím záložek cenovou hladinu v cizí měně.

Máte-li doklad v cizí měně a přenášíte skladovou kartu vedenou:

  • ve stejné měně, přenese se do dokladu zadaná cena u zásoby,
  • v jiné cizí měně, provede POHODA přepočet podle zadaného kurzu cizí měny ve formuláři dokladu a kurzu zadaného u prodejní ceny,
  • v českých korunách, provede POHODA přepočet podle zadaného kurzu cizí měny ve formuláři dokladu.