Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

12.4 Cenové akce

Agenda Cenové akce slouží pro vytváření časově omezených cenových akcí na vybraný okruh zásob. U každé cenové akce je stanovené datum platnosti, procento slevy ze základní prodejní ceny a dále jsou u ní přiřazené zásoby, které do této akce spadají. Volitelně můžete pro zásoby v akci nastavit i vlastní zaokrouhlení prostřednictvím stejnojmenné volby ve formuláři agendy Cenové akce.

Cenové akce

Zásoby do cenové akce vložíte na záložku Zásoby standardním přenosem zásob, který vyvoláte například povelem Záznam/Přenos →/Sklady → nebo klávesovou zkratkou CTRL+S. Následně můžete přenášet zásoby po jedné povelem Přenést do dokladu, anebo všechny vyfiltrované zásoby hromadně povelem Přenést vše.

Zásobu do cenové akce přiřadíte také přímo z agendy Zásoby, a to na záložce Cenové akce, kde stiskem pravého tlačítka myši zobrazíte v kontextovém menu seznam platných cenových akcí.

Pokud chcete, aby se cenová akce použila pouze pro prodej vybraným odběratelům, můžete je k akci přiřadit na záložce Odběratelé.

Doplníte-li skupinu odběratelů vytvořenou v agendě Adresář na záložku Skupiny, bude cenová akce platná pro všechny zákazníky, kteří jsou aktuálně zařazeni v této skupině.

Jednu zásobu můžete vložit i do více cenových akcí, ty se však nesmějí překrývat ve svých datech platnosti. To neplatí u cenových akcí pro vybrané odběratele nebo skupiny odběratelů.

Při vložení zásoby do cenové akce se na záložce Zásoby vyplní pole Původní cena základní prodejní cenou zásoby. Cenu v akci i procento slevy lze u každé položky zvlášť upravit.

Informační systém POHODA E1 vám umožní odvozovat akční ceny jak ze základní prodejní ceny, tak i z vedlejších prodejních cen. Pro tento účel využijete pole Odvozovat z vedl. ceny ve formuláři agendy.

Povelem Záznam/Operace/Aktualizace cen… aktualizujete hodnoty ve sloupci Původní cena podle aktuálních hodnot z agendy Zásoby. Zároveň dojde k přepočtu položek podle nastavení cenové akce.

Povel Záznam/Operace/Zrušení fixací slouží k hromadnému zrušení fixací údajů u cenové akce na záložce Zásoby. Zrušením fixací dojde zároveň k přepočítání hodnot na záložce Zásoby.

U cenových akcí platných pro všechny odběratele si při vyskladňování zásoby přes agendu Výdej můžete zobrazit sloupec Akční cena, stačí zatrhnout volbu Zobrazovat akční cenu při výdeji v agendě Globální nastavení/Ceny a slevy.