Odemkněte potenciál systému POHODA

12.12 Výrobní požadavky

Agenda Výrobní požadavky slouží k přípravě výrobních listů. Je pouze evidenční, nemá vliv na skladové pohyby. K naskladnění výrobku a vyskladnění jejich komponent dojde až v agendě Výroba, kam můžete výrobní požadavky přenášet. Povelem Záznam/Přenos →/Sklady → (nebo stiskem klávesové zkratky CTRL+S) otevřete seznam skladových zásob typu Výrobek, ze kterého můžete přenést požadovaný výrobek povelem Přenést do dokladu nebo všechny vybrané výrobky povelem Přenést vše. Bližší informace o hromadném přenosu výrobků se dočtete v kapitole Výroba.

Komponenty výrobku zapsané ve výrobním požadavku můžete zarezervovat pomocí povelu Rezervace z nabídky Záznam. Rezervovat můžete vždy jen celý výrobní požadavek, nikoli jednotlivé položky.

Rezervace nastaví na výrobním požadavku příznak Rezervováno a v agendě Zásoby u jednotlivých komponent výrobku přičte rezervované množství do pole Rezervace.

Rezervovaná zásoba je k dispozici pouze pro výrobu tohoto výrobního požadavku. Požadavek vyřídíte jeho přenosem do agendy Výroba.

V agendě Výrobní list → Výrobní požadavky, kterou otevřete povelem Položky výrobku →z nabídky Záznam/Přenos →, lze přidat další položku výrobku ručně prostřednictvím povelu Zásoba z hlavní nabídky, resp. z místní nabídky zobrazené přes pravé tlačítko myši. Smazat komponentu výrobku můžete klávesovou zkratkou CTRL+DELETE. K jednotlivým komponentám, u kterých sledujete evidenční čísla, můžete také přiřadit požadované výrobní číslo, resp. šarži. Ve výrobním listu máte umožněno editovat množství a měrnou jednotku.

Vytvoření výrobního požadavku z přijaté objednávky

Nový záznam v agendě Výrobní požadavky vytvoříte i přenosem přijaté objednávky. Po zvolení stejnojmenného povelu v nabídce Záznam/Přenos → se vám zobrazí seznam nevyřízených a nepřenesených přijatých objednávek obsahujících alespoň jednu položku typu Výrobek. Obvyklým způsobem si vyberete požadovaný doklad a přenesete jeho položky do výroby stiskem klávesy ENTER či povelem Přenést do dokladu, resp. Přenést s výběrem položek. Pro hromadný přenos více přijatých objednávek využijete povel Přenést vše.

Vytvoření výrobního požadavku z přijaté objednávky