Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

12.14 Převod

Chcete-li ovlivnit pořadí převodek v rámci dne, vyplňte pole Čas převodu u jednotlivých dokladů tak, aby na sebe navazovaly v požadovaném pořadí.

Agenda slouží pro převod skladových zásob mezi jednotlivými sklady. Nejprve si zvolte cílový sklad v poli Sklad a povelem Záznam/Přenos →/Sklady → (nebo klávesovou zkratkou CTRL+S) otevřete seznam skladových zásob. Vyberte zásobu ze zdrojového skladu, vložte ji jako položku záznamu v agendě Převod a upravte její množství. Po uložení bude stav zásob ve zdrojovém skladu snížen o příslušný počet měrných jednotek a v cílovém skladu bude vytvořena položka stejného zatřídění v uvedeném množství.

Výdej z jednoho skladu a příjem na druhý je možné časově oddělit pomocí povelu Záznam/Rozdělení výdeje a příjmu. Datum příjmu se automaticky odstraní a dojde pouze k výdeji zásoby ze skladu. Až po doplnění data příjmu ji POHODA naskladní na cílový sklad.

Identifikace zásoby v cílovém skladu se provádí podle shody údajů zatržených voleb nastavených v sekci Sklady v agendě Globální nastavení. Je-li zásoba s uvedenými parametry v cílovém skladu nalezena, převod se uskuteční na tuto zásobu. V opačném případě se vytvoří nová skladová karta zásoby. Nově založená zásoba v cílovém skladu se bude lišit od zdrojové zásoby pouze skladem uvedeným v poli Členění. Pokud v cílovém skladu neexistuje shodné členění, je při převodu v agendě Členění skladů automaticky vytvořeno. Jestliže nevyžadujete shodu mezi zdrojovou a cílovou zásobou v poli Členění (toto pole není zatrženo v sekci Sklady agendy Globální nastavení), je nově vytvořená cílová zásoba přiřazena do členění Nezařazeno a požadované členění si můžete určit ručně až po převodu.

Výjimkou jsou skladové zásoby typu Výrobek, které se na cílový sklad převádí jako zásoby typu Karta. Při převodu POHODA testuje, jestli se v cílovém skladu už nachází zásoba typu Karta. Pokud ano, je výrobek převeden na tuto skladovou kartu. Pokud ne, je skladová karta automaticky vytvořena, přičemž položky výrobku nejsou na tuto kartu vloženy.

Účtujete-li v účetnictví způsobem A, dojde po uložení rovněž k zaúčtování převodu skladových zásob. Více popisujeme v kapitole Účtování způsobem A.

Neúčtovat

Tento povel je v nabídce Záznam k dispozici jenom tehdy, vedete-li v účetnictví skladové hospodářství způsobem A. Tímto povelem určíte, že uvedená převodka nebude zaúčtována. Povel Neúčtovat byste měli používat pouze v případě, že nepoužíváte analytické členění účtů pro jednotlivé sklady, tj. evidujete zásoby ze všech skladů na jednom syntetickém účtu.

Vytvoření převodky z jiného dokladu

Převodku můžete vytvořit i přenesením informací z již existujícího dokladu – konkrétně z agend Přijaté objednávkyPříjemky. Jakmile si jeden z povelů v nabídce Záznam/Přenos -> zvolíte, otevře se vám seznam vytvořených dokladů v režimu výběru. Obvyklým způsobem si vyberete požadovaný doklad a přidáte jeho položky do vystavované převodky stiskem klávesy ENTER či povelem Přenést do dokladu nebo Přenést s výběrem položek.

Přejete-li si na přijaté objednávce sledovat množství přenesené do převodky, zatrhněte v agendě Globální nastavení/Sklady/Doklady se zásobami volbu Přijatou objednávku přenosem do převodky vyřídit.

Tiskové sestavy

V tiskových sestavách agendy Převod můžete zvolit ze dvou variant převodky. Druhá varianta vám nabízí možnost vytisknout převodku zásob ze skladu na sklad v různých prodejních cenách. Dále máte k dispozici tiskové sestavy Soupiska převodek a Převedené zboží na cestě.