Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

12.10 Příjemky

Agenda Příjemky slouží pro příjem zboží do skladu bez vazby na účetnictví. Využijete ji zejména v případech, kdy dodávku zboží přijímáte na sklad nezávisle na přijaté faktuře. Na této faktuře následně uvedete pouze celkovou částku a zboží už nerozepisujete na jednotlivé položky s vazbou na sklad. Agendu dobře využijete například pro vyrovnání stavu zásob. Příjem na sklad s přímou vazbou na účetnictví v reálném čase se provádí prostřednictvím agend Pokladna Přijaté faktury. Až provedete datovou uzávěrku účetní jednotky, budou automaticky vygenerovány počáteční příjemky na počáteční stavy zásob a rozděleny podle jednotlivých skladů.

Příjemky

Jestli účtujete své skladové hospodářství způsobem A, slouží příjemka k zaúčtování příjmu skladových zásob s přímou vazbou na účetnictví. Zaúčtování můžete zkontrolovat na stejnojmenné záložce. Bližší informace naleznete v samostatné kapitole Účtování způsobem A.

Příjemkou můžete na sklad přijmout libovolný počet skladových položek najednou. Podmínkou ovšem je, aby přijímané položky byly vytvořeny v agendě Zásoby. Příjemky je možné vystavit i v cizí měně povelem Cizí měna z nabídky Záznam. Více informací přinášíme v kapitole Využití cizích měn ve skladech.

Vedlejší pořizovací náklady

Vedlejší pořizovací náklady (např. přeprava), které chcete rozpustit na jednotlivé skladové zásoby, můžete zadat pouze v agendě Příjemky. Nejprve do příjemky standardním způsobem zadáte příslušné skladové zásoby a pak do dokladu pomocí povelu Vedlejší náklady z nabídky Záznam vložíte položku vedlejších pořizovacích nákladů. V poli Poznámka u této položky je standardně uvedeno dopravné, ale text si můžete pochopitelně změnit. Doplníte příslušnou částku nákladů a eventuálně i DPH. Po uložení dokladu POHODA rozpočítá vedlejší náklady pořízení na jednotlivé skladové zásoby. Způsob rozpočítání závisí na nastavení volby Vedlejší náklady rozpočítávat dle v agendě Globální nastavení/Sklady/Ceny a slevy. K dispozici je rozpočítání dle ceny, množství přepočteného na základní měrnou jednotku nebo množství bez ohledu na měrnou jednotku. V téže agendě se nachází volba Nabízet způsob rozpočítání vedlejších nákladů. Pokud je aktivní, lze zvolit způsob rozpočítání vedlejších nákladů při každém vložení položky vedlejších nákladů do příjemky.

Vedlejší pořizovací náklady

Pořizovací cenu (tedy cenu pořízení a poměrnou část vedlejších nákladů) příslušné skladové zásoby si můžete prohlédnout v agendě Pohyby. U příjemky v cizí měně se při použití povelu Vedlejší náklady zobrazí dialogové okno Přepočet měny pro zadání částky nákladů v cizí nebo tuzemské měně. Do pole Částka doplníte příslušnou hodnotu vedlejších nákladů. Zatržením volby použít přepočet určujete, že zadaná hodnota vedlejších nákladů je v české měně. Program ji automaticky přepočítá podle zadaného kurzu na měnu použitou v dokladu. Přesnější výpočet hodnoty v cizí měně i následný přenos do dokladu můžete ovlivnit zaokrouhlením. POHODA dovoluje ke každé dodávce zadat vedlejší náklady i dodatečně a příslušné skladové ceny následně automaticky přepočítá.

Vyřízeno

Povel Vyřízeno z nabídky Záznam umožňuje ruční zásah do automatického mechanismu vyřizování příjemek prostřednictvím přijaté faktury. Příjemka je ve formuláři označena modrým textem Vyřízeno. (Více informací najdete v kapitole Přijaté faktury.)

Neúčtovat

Neúčtovat

Tento povel je v nabídce Záznam k dispozici pouze tehdy, vedete-li v účetnictví skladové hospodářství způsobem A. Povelem určíte, že uvedená příjemka nebude zaúčtována. Typickým příkladem, kdy je potřeba tento povel použít, je počáteční stav skladu, protože zaúčtování je provedeno v agendě Počáteční stavy účtů. Příjemka bez zaúčtování je ve formuláři označena modrým textem Bez zaúčtování.

Vytvoření příjemky z jiného dokladu

Příjemku můžete velmi rychle vytvořit z vydané objednávky nebo přijaté faktury prostřednictvím stejnojmenných povelů z nabídky Záznam/Přenos →. V tomto případě jsou vám nabídnuty nevyřízené a nedodané objednávky, resp. všechny přijaté faktury, ze kterých si vybíráte. Jakmile POHODA vytvoří příjemku z přijaté faktury, převede na ni všechny skladové položky včetně skladových pohybů. Skladové položky uvedené ve faktuře jsou převedeny na položky, které nemají vazbu na skladové pohyby. Povel nelze vyvolat pro fakturu bez položek a pro fakturu, která nemá vazbu na sklad. Doklady, které mají vztah k uvedené příjemce (např. objednávka či faktura, z nichž byla vytvořena), naleznete v tabulce pod záložkou Doklady.

Registrace DPH v EU

Povel Registrace DPH v EU… z nabídky Záznam umožňuje na dokladech vyčíslit částku DPH přiznávanou, resp. nárokovanou v jiném členském státě Evropské unie.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy

V tiskových sestavách agendy Příjemky je připraveno několik variant dokladových sestav příjemky. Také tu najdete cenovky a štítky.