Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka uživatele > Sklady > Recyklační příspěvky

12.9 Recyklační příspěvky

Zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností ukládá v § 73 a § 99 výrobcům, distributorům a posledním prodejcům elektrozařízení a pneumatik povinnost uvádět částku recyklačního příspěvku na daňovém dokladu jako samostatný údaj.

Agenda Recyklační příspěvky slouží pro zápis jednotlivých recyklačních příspěvků, které u svých zásob účetní jednotka používá. U každého příspěvku je nutné vyplnit správnou částku a měrnou jednotku, ve které je vykazován. V poli Text na dokladu uveďte text, který chcete tisknout na daňových dokladech.

Celkovou hodnotu jednotlivých příspěvků za zvolené časové období zjistíte prostřednictvím tiskové sestavy Přehled recyklačních příspěvků za období.

Recyklační příspěvky v agendě Zásoby

Recyklační příspěvky lze přiřadit k zásobám i hromadně pomocí funkce Upravit vše z nabídky Záznam/Editace. Jelikož jde o nevratnou operaci, doporučujeme předtím provést zálohu účetní jednotky.

Recyklační příspěvky nadefinované ve stejnojmenné agendě přiřadíte jednotlivým zásobám v agendě Zásoby prostřednictvím pole Recykl. příspěvek na záložce Doplňkové údaje. Kromě samotného recyklačního příspěvku zde doplníte i koeficient, který udává, kolikrát se má použít recyklační příspěvek na základní měrnou jednotku zásoby. Pokud je měrná jednotka recyklačního příspěvku kg a u zásoby je vyplněno pole Hmotnost, doplní se koeficient automaticky.

Recyklační příspěvek na daňových dokladech

Při vložení zásoby do odběratelského dokladu se automaticky na položku vkládá i její recyklační příspěvek. Chcete-li mít o recyklačním příspěvku přehled, zatrhněte volbu Zobrazovat recyklační příspěvek na položkách v agendě Globální nastavení/Sklady/Doklady se zásobami. Poté se na položkách dokladů zobrazí pole RP, Text RP, Částka RP, M.j. RP Koef. RP, které můžete vyplnit i ručně například u textově zadaných položek.

Tiskové sestavy

Na tiskových sestavách daňových dokladů se recyklační příspěvek tiskne u každé položky, u níž je vyplněn. Jedná se o doklady z agend Pokladna, Vydané faktury Prodejky. Tiskové sestavy agendy Recyklační příspěvky tvoří soupiska vybraných recyklačních příspěvků a přehled o jejich celkové hodnotě za zvolené období.