Odemkněte potenciál systému POHODA

4.16 Zásilky

Záznamy v této agendě vznikají ze zdrojových dokladů na základě vyplněného pole Dopravce a také použitím povelu Vygenerovat zásilky z nabídky Záznam/Operace ve zdrojové agendě (Přijaté objednávky, Vydané faktury).

Vazba na zdrojový doklad je zachovaná na záložce Doklady. Stejně tak můžete v agendě Adresář na záložce Doklady sledovat, jaké záznamy jsou v agendě Zásilky pro odběratele evidované.

Takto vzniklá zásilka má přednastavené údaje dle nastavení použitého dopravce z agendy Dopravci a sekce odběratel ze zdrojového dokladu. Zásilky můžete založit i ručně bez návaznosti na zdrojový doklad nebo adresář. V tom případě stačí při založení nového záznamu zvolit dopravce a program automaticky vyplní všechny dostupné údaje podle jeho nastavení v agendě Dopravci.

Záznamy mají následující vlastnosti:

Číslo dokladu je předvyplněné dle zvolené číselné řady. Pokud vám toto číslo nevyhovuje, zvolte jiné klávesou F4 nebo klávesou F5 otevřete agendu, kde můžete řadu nejprve vytvořit nebo upravit.

Výchozí stav zásilky může být nastavený jako K vyřízení, kdy zásilka vstoupí do exportovaného souboru pro dopravce, nebo stav Vyřízeno, kdy je zásilka už zpracovaná, a tudíž nevstoupí do dalšího exportu souboru pro dopravce. Stav Vyřízeno program automaticky nastaví záznamu právě poté, co vstoupí do exportu pro dopravce. U záznamů s tímto stavem již není možné editovat vlastnosti dopravy nebo položky podání.

Datum vystavení se automaticky vyplní dle volby Nabízet posledně použité datum dostupné v agendě Nastavení/Uživatelské nastavení v sekci Ostatní, a to buď dnešním datem, nebo datem posledního zadaného dokladu.

Sekce odběratel je přenesena ze zdrojového dokladu, nebo je prázdná a připravená pro zápis odběratele.

Položky podání obsahují přenesené údaje z nastavení dopravce (ID zásilky, Druh zásilky a Vybrané služby) a dostupné hodnoty zdrojového dokladu (Forma úhrady, Cena, Dobírka, Měna, Var. sym., Var. sym. Pk, Hmotnost, Účet), pokud zásilka vznikla generováním.

Export pro aplikaci dopravce

Rozsah exportovaných zásilek se stavem K vyřízení můžete ovlivnit pomocí filtru záznamů. Z nabídky Záznam zvolte možnost Exportovat… V zobrazeném průvodci určete na první straně rozsah záznamů určených k exportu, na další straně zvolte dopravce a nastavte cestu k uložení vyexportovaného souboru.

Aplikaci dopravce je vždy nutné nastavit pro příjem dat ve formátu, ve kterém se exportují z programu POHODA. Nastavení jednotlivých aplikací pro formát CSV z agend Adresář, Výdejky, Vydané faktury a Vydané zálohové faktury naleznete v nápovědě programu POHODA.

Import stavu zásilek z aplikace Podání online České pošty

Program POHODA umožňuje i zpětné načtení informací o zásilce z aplikace Podání online. Pomocí Průvodce importem stavu zásilek také zpětně doplníte informaci o stavu a čísle zásilky k položkám záznamů exportovaných do aplikace Podání online společnosti Česká pošta. Průvodce otevřete přes nabídku Záznam/Import stavu zásilek/Česká pošta. Po určení cesty k souboru vygenerovaném na straně České pošty dojde ke spárování se záznamy agendy Zásilky, doplnění ID zásilky (pokud bylo přiděleno až v aplikaci) a jejího stavu.