Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

4.6 Cenové akce

Přiřadit adresu ke konkrétní cenové akci lze také přímo v agendě Cenové akce na záložce Odběratelé.

Na této záložce uvidíte všechny cenové akce, ke kterým je aktuální adresa přiřazena. Povelem Otevřít z místní nabídky vyvolané stiskem pravého tlačítka myši se můžete přepnout na daný záznam do agendy Cenové akce a díky povelu Smazat můžete cenovou akci od adresy odstranit. Kliknutím na název naopak adrese cenovou akci přiřadíte. Záložka neobsahuje cenové akce, které jsou platné pro všechny odběratele.

Bližší informace o propojení záznamů v adresáři s cenovými akcemi naleznete v kapitole Sklady.

Cenové akce