Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele

4.6 Cenové akce

Přiřadit adresu ke konkrétní cenové akci lze také přímo v agendě Cenové akce na záložce Odběratelé.

Na této záložce uvidíte všechny cenové akce, ke kterým je aktuální adresa přiřazena. Povelem Otevřít z místní nabídky vyvolané stiskem pravého tlačítka myši se můžete přepnout na daný záznam do agendy Cenové akce, díky povelu Smazat můžete cenovou akci od adresy odstranit nebo kliknutím na název naopak adrese cenovou akci přiřadit. Záložka neobsahuje cenové akce, které jsou platné pro všechny odběratele.

Bližší informace o propojení záznamů v adresáři s cenovými akcemi naleznete v kapitole Sklady.

Cenové akce