Odemkněte potenciál systému POHODA

4.12 Pomocné funkce

Pomocné funkce

Funkce Duplicity, která je dostupná v nabídce Záznam/Údržba v agendě Adresář, vyhledá duplicitní adresy podle zadaných kritérií. Seznam adres můžete optimalizovat smazáním jednoho či více duplicitních záznamů.

Ve stejné nabídce se nachází také funkce Spojení adres, která dovede spojit dvě nebo více duplicitních adres do jediného záznamu. Odkazy na adresy uvedené na dokladech, které jsou vytvořeny v různých agendách, jsou převedeny na aktuální adresu s tím, že se nadále zachovají původně zadané údaje.

Potřebujete-li porovnávat aktuální obrat s obratem minulého účetního období, sestavte před datovou uzávěrkou Obrat 2 za celé účetní období a rok uzavřete. V nově vytvořené účetní jednotce budete pracovat pouze s polem Obrat. V poli Obrat 2 zůstanou stále údaje z minulého období.

Pokud provádíte vyhodnocení výše odběrů jednotlivých prodejců, uvítáte funkci Obrat z nabídky Záznam/Údržba. Spočítá veškeré zaplacené odběry za vybrané období a výslednou částku zobrazí modře v poli Obrat u každé adresy v případě, že je výsledná částka vyšší než nula. U sestavení obratu si můžete zvolit, zda se pro jeho výpočet použije hodnota s DPH či bez DPH. Podle obsahu tohoto pole je možné třídit i vyhledávat. Stačí, když aktualizujete obrat a vyberete prodejce, kteří spadají do určité hladiny.

Součástí nástrojové lišty je tlačítko Pomocné funkce, které, podobně jako v produktech Microsoft Office, umožňuje zařadit vybrané záznamy mezi tzv. oblíbené. V našem případě jsou to ty kontakty (zákazníci), se kterými pracujete a komunikujete nejčastěji. Kliknutím na tlačítko Výběr oblíbených si tuto skupinu adres vyberete.