Odemkněte potenciál systému POHODA

4.13 Hromadná fakturace

Díky funkci Fakturovat z nabídky Záznam/Editace můžete provádět hromadnou fakturaci, tzn. vygenerovat větší množství faktur podle vybrané vzorové faktury a jejího čísla pro zvolený okruh adres.

Než zahájíte hromadnou fakturaci, ujistěte se, že máte:

  • bezchybně a kompletně připravenou vzorovou fakturu a znáte její číslo,
  • vybrané všechny požadované adresy v adresáři (v tabulce agendy),
  • správně nastavenou číselnou řadu faktury.

Postup přípravy vzorové faktury:

Ideální je, když pro hromadně generované faktury vyčleníte vlastní číselnou řadu, abyste se při práci dobře orientovali. Otevřete si agendu Vydané faktury, resp. Vydané zálohové faktury a zapište vzorovou fakturu. Do pole Firma uveďte např. text Vzor a ostatní adresní pole ponechejte prázdná. Správný obsah pro pole s adresami se do každé vygenerované kopie načte z adresáře.

Před začátkem práce proveďte zálohu databáze. V případě, že operaci provedete chybně, a tím vytvoříte mnoho chybných vydaných faktur, můžete obnovit původní stav z této zálohy.

Doporučujeme, abyste si označili vzorovou fakturu pomocí klávesové zkratky ALT+X (označení ostatních faktur nejprve odstraňte) pro pozdější rychlý výběr vygenerovaných faktur podle jejich označení. Zároveň nezapomeňte smazat vytvořenou vzorovou fakturu před tiskem.

Podporované typy faktur

Podle zapsaného čísla určí program číselnou řadu a automaticky vygeneruje doklady typu zálohová faktura nebo proforma v agendě Vydané zálohové faktury, resp. fakturu v agendě Vydané faktury.