Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

4.11 Komunikační funkce

Komunikační funkce

Nabídka Záznam/Komunikace agendy Adresář obsahuje povely, které výrazně usnadňují komunikaci s obchodními partnery.

Vyhledat na internetu…

Umožní rychlé vyhledání informací o vašem obchodním partnerovi.

Nový hovor…

Pokud máte modem, můžete tímto povelem vytáčet telefonní čísla, která máte přiřazená k aktuální adrese obchodního partnera. (Čísla vytáčíte a hovor probíhá přímo z agendy Adresář.)

Nový e-mail

Můžete tak např. napsat e-mail obchodnímu partnerovi přímo z prohlížené smlouvy nebo vytvořit textový soubor s e-mailovými adresami všech odběratelů z aktuálně vybraných faktur.

Tímto povelem založíte novou zprávu elektronické pošty. Vaše e-mailová zpráva bude odeslána na e-mail, který máte uveden v poli E-mail u daného obchodního partnera (adresy).

Nová datová zpráva

Tímto povelem otevřete dialogové okno, pomocí kterého provedete odeslání dat do datové schránky příjemce. Ten se předvyplní podle údaje v poli Dat. schr. ze záložky ostatní.

Nová SMS

Tímto povelem založíte novou SMS zprávu prostřednictvím elektronické pošty. Pro odeslání SMS zprávy je nutné povolit používání SMS brány v agendě Uživatelské nastavení v sekci SMS klient.

Otevřít web

Tímto povelem otevřete internetové stránky, které máte u vybraného záznamu zapsané v poli Web.

Hromadný e-mail…

K zaslání hromadné e-mailové zprávy použijte tento povel. Jeho prostřednictvím vytvoříte soubor s e-mailovými adresami ze všech aktuálně vybraných adres.

Hromadná SMS…

Tento povel použijte pro zaslání hromadné SMS zprávy.

Hromadná korespondence…

Hromadná korespondence…

Tato funkce umožní sestavit pro vybraný okruh adres slučovací dokument pomocí textového programu Microsoft Word. Vytvořit můžete buď úplně nový dokument, anebo použít dokument existující, do něhož napojíte vybrané adresy.

Adresy do Outlooku…

Za pomoci tohoto povelu zkopírujete adresy ze systému POHODA do kontaktů v programu Microsoft Outlook.

Skype

V této nabídce najdete povely pro zahájení různých způsobů komunikace prostřednictvím programu Skype.

Výše zmíněné funkce (kromě Nová datová zpráva) z nabídky Komunikace jsou kromě adresáře dostupné taky v agendách Zakázky, Události, Smlouvy a dále v dokladových agendách (umožňujících zadání adresy obchodního partnera) z nabídky Účetnictví, FakturaceSklady. Podmínkou správného fungování komunikačních funkcí z těchto agend je, aby záznamy byly navázány na adresy v agendě Adresář.