Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

4.2 Kontaktní osoby

Údaje o kontaktní osobě jsou zvláštním záznamem adresáře a mají vazbu na záznam firmy. Kontaktní osobu vložíte k vybrané firmě tak, že kliknete do pole Firma a vzápětí stisknete klávesovou zkratku SHIFT+INSERT. Použít můžete také povel Vložit kontaktní osobu z nabídky Záznam.

Do formuláře pro zápis kontaktních osob můžete uvádět např.:

  • kontaktní osoby ve firmě obchodního partnera s celou řadou obchodních a osobních údajů,
  • střediska odběratele s různou dodací adresou a spojením, ale stejným IČ, DIČ a fakturační adresou,
  • soukromé kontakty atd.

Pole tohoto formuláře jsou téměř shodná s formulářem firmy. Navíc zde naleznete mimo jiné pole Oslovení Pohlaví, která využijete například pro vytváření dopisů prostřednictvím funkce Záznam/Komunikace/Hromadná korespondence…

Kontaktní osoby

Vložení kontaktní osoby do jiných agend

Záznam kontaktní osoby můžete také vkládat do jiných agend. Adresa uvedená u kontaktní osoby se v tomto případě chápe jako dodací adresa.

S kontaktní osobou se na doklad přenesou také pole Středisko, Činnost a Zakázka.

Při vložení kontaktní osoby do odběratelských agend (s dodací adresou) se vloží adresa sídla firmy a na záložku dodací adresa se uvede adresa, kterou máte zapsanou u kontaktní osoby. Pokud není vyplněna, bude dodací adresa dokladu tvořena výchozí dodací adresou firmy a jménem kontaktní osoby. Nemáte-li uvedenou žádnou dodací adresu firmy, bude dodací adresa dokladu tvořena adresou firmy a jménem kontaktní osoby.

V ostatních agendách (bez dodací adresy) nemá příliš smysl vkládat záznam osoby, protože se vždy vloží pouze hlavní adresa firmy. U záznamů soukromých osob (soukromé kontakty, příbuzní atd.) můžete samozřejmě uvést soukromou adresu s tím, že při případném vložení do jiné agendy bude ale opět dodací adresou.

Rozsah adresáře

Rozsah adresáře

Obsah a rozsah adresáře můžete omezit povely Pouze firmy Pouze osoby, které jsou přístupné z místní nabídky po stisku pravého tlačítka myši nad panelem v pravé části stavového řádku.

Kontakty

Prostřednictvím záložky Kontakty u firemní adresy si můžete prohlédnout seznam kontaktních osob firmy. Chcete-li začít vybraný kontakt editovat, stačí otevřít záznam osoby dvojklikem myši nebo povelem Otevřít z místní nabídky.

Kontakty