Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

4.9 Smlouvy

V agendě Smlouvy v nabídce Adresář evidujete smlouvy a dodatky, které jste uzavřeli či dodatečně vytvářeli se svými obchodními partnery. Všechny smlouvy si tak můžete díky programu přehledně uspořádat.

Počet smluv, které máte v agendě Smlouvy u příslušné firmy zapsané, se zaznamená v agendě Adresář u té samé firmy na záložce Doklady. Z té se povelem Otevřít přepnete do agendy Smlouvy s filtrem odpovídajících smluv.

Na záložce Dodatky si evidujete dodatky k jednotlivým smlouvám. Dodatek ke smlouvě můžete vložit povelem Záznam/Vložit dodatek nebo prostřednictvím povelu Vložení dodatku, který vyvoláte pravým tlačítkem myši přímo na záložce Dodatky. Jakmile si ke smlouvě založíte dodatek, automaticky se u něj vyplní pole Typ, Kategorie, Za obdobíAdresa přesně podle údajů smlouvy, jíž se dodatek týká.