Odemkněte potenciál systému POHODA

4.15 Dopravci

Agenda Dopravci slouží k přednastavení jednotlivých druhů dopravy a přidružených služeb. Přednastavené profily dopravce můžete následně vybírat v agendách Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Přijaté objednávkyVýdejky.

Při generování zásilek z agendy Vydané faktury a Přijaté objednávky program použije nastavení dopravce pro vygenerování záznamu v agendě Zásilky. Zde je možné záznam dále editovat nebo exportovat pro následný import do aplikace dopravce.

Nastavení dopravce pro následné generování záznamů do agendy Zásilky

Název – Uveďte název dopravce tak, abyste byli schopni snadno rozlišit, o jaký typ dopravy se jedná, např. Pošta – Balík do ruky. Tento název se nabízí v poli Dopravce v agendách Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Přijaté objednávky a Výdejky.

Typ dopravce – Zvolte ze seznamu dopravce, aby se ze záznamu generovaly zásilky přednastavené pro export do aplikace vybraného dopravce.

Druh zásilky – Vyberte ze seznamu příslušný druh zásilky (pokud je pole pro daného dopravce dostupné). POHODA tento druh automaticky přiřadí zásilkám generovaným ze zdrojových dokladů a následně se označení druhu zásilky přenese i do aplikace dopravce.

Vybrané doplňkové služby – Do tohoto pole uveďte typ služby přiřazené k zásilce dle číselníku APOST (viz manuál Česká pošta). Do pole služeb se může zadávat číslo dané služby, pokud potřebujete zadat kombinaci více služeb, stačí mezi typy zadat symbol +. Služby je možné vybírat i v dialogovém okně vyvolaném kliknutím na tlačítko trojtečky. V případě dopravce PPL se v tomto poli určuje preferovaný čas doručení.

Generovat číslo zásilky – Z programu POHODA je možné vzniklým zásilkám pro dopravce Česká pošta přiřadit číslo zásilky dle smlouvy s dopravcem. Pokud chcete nechat přiřazení čísla zásilky na dopravci, ponechte tuto volbu neaktivní.

Prefix obsahuje následující hodnoty zapsané bez mezer: Označení druhu zásilky, Číslo sběrné pošty, Číslo podavatele.

Číslo od vyplňte dle prvního podacího čísla zásilky určeného smlouvou.

Číslo do vyplňte jako maximální podací číslo zásilky určené smlouvou.

Sufix vyplňte písmenem označujícím typ podavatele.

Termín doručení – Zvolený termín doručení se přednastaví všem záznamům s daným dopravcem.

Doplňková služba nakládky/vykládky – Vyberte ze seznamu doplňkovou službu pro nakládky/vykládky.

Typ dopravce – Ostatní slouží pro možnost založení druhu dopravy, pro který následně nebudou generovány zásilky, např. osobní odběr na prodejně.