Odemkněte potenciál systému POHODA

4.17 Pomocné agendy

V nabídce Adresář máte k dispozici pomocné seznamy ObceZemě, které se využívají při vyplňování adres.

Volba Nabízet v cest. příkazech v agendě Země zajistí, že se zvolená země bude nabízet v seznamu zemí při výběru do zahraničního cestovního příkazu. Ke každé zemi můžete vybrat i příslušné zahraniční stravné, které je stanovené prováděcím právním předpisem vydaným podle § 189 zákoníku práce.

Při zápisu adresy provádí program automatické doplňování údajů z databáze obcí. Pokud vyplníte PSČ, automaticky se doplní obec a kraj.

Vyplníte-li nejprve obec, obdobně se doplní zbylé údaje. V poli Obec lze stisknout klávesu F5 (myší Pomocné agendy) a vybrat údaje přímo z databáze obcí. Zápis adres v kterékoli agendě si značně urychlíte.

V nabídce naleznete i složku Dokumenty, do které můžete umístit jakékoli vytvořené dokumenty (soubory). Výhodou je, že do nich máte přístup přímo z programu POHODA. O tomto se detailněji zmiňujeme v části Organizace dokumentů.