Odemkněte potenciál systému POHODA

4.5 Individuální slevy

Přehlednou informaci o individuálních slevách poskytuje tisková sestava Individuální slevy.

Jestliže v agendě Globální nastavení v sekci Sklady/Ceny a slevy zatrhnete volbu Povolit individuální slevy, zobrazí se v agendě Adresář záložka Individuální slevy, ve které snadno nastavíte speciální ceny skladových zásob platné pro daného obchodního partnera.

Do tabulky na záložce Individuální slevy můžete prostřednictvím místní nabídky nebo nabídky Záznam/Přenos vložit konkrétní skladovou zásobu nebo cenovou skupinu. Každá skladová zásoba či cenová skupina může být v tabulce uvedena pouze jednou. Dvojklikem myši na konkrétním záznamu či povelem Otevřít z místní nabídky otevřete záznam v příslušné agendě. Do tabulky lze také vložit procentuální slevu na všechny zásoby. Ta se použije u zásob, pro které není nastavena individuální sleva přímo, ani prostřednictvím cenové skupiny. Podrobný popis tabulky naleznete v interaktivní nápovědě k programu, kterou otevřete stiskem klávesy F1.

Prostřednictvím povelu Všechny zásoby z nabídky Záznam/Přenos můžete nastavit slevu na všechny zásoby.
Pokud je cenová skupina nebo skladová zásoba smazána, odstraní se i příslušný záznam ze záložky Individuální slevy.

Individuální slevy můžete z jedné adresy zkopírovat i dalším odběratelům. V agendě Adresář je třeba vybrat všechny adresy, ke kterým chcete individuální slevy zkopírovat, a také zdrojovou adresu, na níž musí být před spuštěním kopírování umístěn kurzor. Následně povelem Záznam/Editace/Kopírovat ind. slevy otevřete agendu pro kopírování individuálních slev. Zkopírovat můžete zvolenou individuální slevu k vybraným adresám povelem Kopírovat, příp. všechny aktuálně vyfiltrované individuální slevy povelem Kopírovat vše.

Individuální slevy

Pro hromadné smazání individuálních slev využijete povel Záznam/Editace/Smazat ind. slevy… V zobrazeném průvodci zvolíte, zda si přejete smazat individuální slevy z aktuální, nebo ze všech vybraných adres.

Pokud vkládáte do vydaného dokladu skladovou zásobu, pro kterou jste u vybraného obchodního partnera nastavili individuální slevu, resp. zásobu patřící do cenové skupiny s nastavenou individuální slevou, zásoba se do dokladu automaticky nabídne s cenou respektující individuální slevu.