Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Doplňky k systému POHODA > Příručka mKasa > Seznámení s aplikací > Načtení Synchronizace dat pomocí POHODA mServer

1.3 Načtení Synchronizace dat pomocí POHODA mServer

mKasa_mServer.png

Vyžadujete-li okamžitý způsob synchronizace mezi aplikací mKasa a programem POHODA, použijte ke komunikaci POHODA mServer. V tomto případě je však nutné, aby obě zařízení byla propojena lokální nebo VPN počítačovou sítí.

  • Nastavení POHODA mServer

    mServer vytvoříte v agendě Účetní jednotky. V menu Databáze zvolte povel POHODA mServer, čímž se otevře dialogové okno, jehož prostřednictvím můžete provádět konfiguraci nových, resp. správu již vytvořených mServerů. Pro synchronizaci s aplikací mKasa doporučujeme vyhradit zvláštní mServer. Kliknutím na tlačítko Nový... založíte nový mServer. Vyplňte základní údaje a zvolte účetní jednotku pro komunikaci.

  • Spuštění POHODA mServer

    POHODA mServer se spouští v agendě Účetní jednotky prostřednictvím povelu POHODA mServer… umístěným v menu Databáze. V zobrazeném seznamu se postavte na požadovaný mServer, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte povel Spustit jako samostatný proces. mServer se spustí v samostatném okně, ve kterém uvidíte průběh provedených komunikací této konfigurace. Zobrazené okno musí zůstat po celou dobu komunikace otevřené.

Založení nové jednotky v aplikaci mKasa komunikující prostřednictvím mServeru

008_mServerID.png

Spusťte aplikaci mKasa a na úvodní stránce zvolte volbu mServer. Jste-li vlastníky programu POHODA, vyplňte své ID zákazníka. Je-li IČ jednotky zpracovávané v mKase odlišné od IČ vlastníka Pohody, ID zákazníka nevyplňujte a nastavte přepínač do polohy Vypnuto a pokračujte s vyplněním nebo Klíč pro spárování firmy, název mKasy a zadejte nastavení mServeru a své přihlašovací údaje do programu POHODA.

Kliknutím na tlačítko Připojit dojde ke spojení aplikace s příslušným mServerem a k přenosu dat z programu POHODA.


Po dokončení první synchronizace doplňte nastavení, tisku apod. v agendě Nastavení a následně můžete začít vystavovat doklady v agendě Kasa.

V programu POHODA v nastavení příslušné mKasy je možné si předem informace o konkrétním mServeru zjistit z Nastavení aplikace mKasa...
Info: Synchronizace aplikace mKasa přes mServer umožňuje také nastavit rozdílovou synchronizaci zásob.