Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Spuštění POHODA mServer

Spuštění POHODA mServer z programu POHODA

V dialogovém okně "POHODA mServer" vyberte vámi vytvořenou instanci POHODA mServer a přes tlačítko „Spustit“ nebo dvojklikem vybranou konfiguraci POHODA mServer spustíte.

Po úspěšném spuštění vybrané konfigurace POHODA mServeru se otevře nové dialogové okno, které bude zobrazovat průběh provedených komunikací dané konfigurace POHODA mServeru.

Po spuštění bude vybraná konfigurace POHODA mServeru na daném počítači naslouchat v lokální síti na nastaveném portu HTTP požadavky ke zpracování a bude na ně odpovídat.

Záhlaví dialogového okna obsahuje "název" spuštěné konfigurace POHODA mServeru. Stavový řádek dialogové okna obsahuje "adresu" počítače, na kterém je vybraná konfigurace POHODA mServeru spuštěna (hostname, port)

Při provedení komunikace mezi klientem a POHODA mServer bude proveden zápis do logu monitoringu spuštěné konfigurace. Pokud komunikace (příjem dat,zpracování XML dat,odeslání dat) bude trvat déle než 3s, zobrazí se v levém spodním rohu obrazovky waitDialog, který vás bude informovat o stavu zpracování.

Monitoring (log) komunikace na mServeru

Pro rychlý přehled stavu provedené komunikace je zápis do logu barevně rozlišen.

  • HTTP komunikace i zpracování dat = OK
  • HTTP komunikace = OK , zpracování dat = ERROR
  • HTTP komunikace = ERROR

Pokud máme zapnutý monitoring, můžeme si pro každou provedenou komunikaci na POHODA mServeru zobrazit:

  • Přenesená data v rámci HTTP požadavku klienta a HTTP odpovědi POHODA mServeru.

Přenesená data v rámci HTTP požadavku klienta a HTTP odpovědi POHODA mServeru.
Zobrazení přenesených dat provedeme přes kontextové menu. Přenesená data v rámci HTTP požadavku a HTTP odpovědi jsou dále uložena do log souboru, který je uložen dle nastavení konfigurace daného POHODA mServeru.

Ukončení spuštěné konfigurace POHODA mServer:

Ukončení spuštěné konfigurace POHODA mServeru provedeme přes tlačítko „Ukončit“ nebo zavřením okna. Spuštěná konfigurace POHODA mServeru počká na dokončení všech aktuálně zpracovávaných http požadavků a pak se ukončí.

Spuštění POHODA mServer přes příkazový řádek

POHODA mServer je možné spustit i přes příkazovou řádku a to pomocí parametru pohoda.exe /HTTP [parametr] [název vytvořené konfigurace POHODA mServer v programu POHODA].

Ukázka konkrétního příkladu na spuštění POHODA mServer přes příkazovou řádku:

Pohoda.exe /HTTP start "eShop-1"

Přes příkazovou řádku je možné: spustit, vypnout nebo získat seznam vytvořených mServerů v programu POHODA.

Seznam rozšiřujích parametrů pro mServer:
  • Pohoda.exe /http start (název mServeru)
  • Pohoda.exe /http stop (název mServeru) [/host (název počítače)]
  • Pohoda.exe /http list
Pro vypnutí lze zadat místo názvu mServeru, nebo názvu počítače znak ‘*’, který znamená všechny servery resp. počítače. Jestliže není zadán parametr /host, je vypnut pouze na lokálu.
Ukázka parametru Pohoda.exe /http list