Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Spuštění POHODA mServer

Spuštění POHODA mServer z programu POHODA

V dialogovém okně "POHODA mServer" vyberte vámi vytvořenou instanci POHODA mServer a přes tlačítko „Spustit“ nebo dvojklikem vybranou konfiguraci POHODA mServer spustíte.

Po úspěšném spuštění vybrané konfigurace POHODA mServeru se otevře nové dialogové okno, které bude zobrazovat průběh provedených komunikací dané konfigurace POHODA mServeru.

Po spuštění bude vybraná konfigurace POHODA mServeru na daném počítači naslouchat v lokální síti na nastaveném portu HTTP požadavky ke zpracování a bude na ně odpovídat.

Záhlaví dialogového okna obsahuje "název" spuštěné konfigurace POHODA mServeru. Stavový řádek dialogové okna obsahuje "adresu" počítače, na kterém je vybraná konfigurace POHODA mServeru spuštěna (hostname, port)

Při provedení komunikace mezi klientem a POHODA mServer bude proveden zápis do logu monitoringu spuštěné konfigurace. Pokud komunikace (příjem dat,zpracování XML dat,odeslání dat) bude trvat déle než 3s, zobrazí se v levém spodním rohu obrazovky waitDialog, který vás bude informovat o stavu zpracování.

Monitoring (log) komunikace na mServeru

Pro rychlý přehled stavu provedené komunikace je zápis do logu barevně rozlišen.

 • HTTP komunikace zpracování dat = OK
 • HTTP komunikace = OK , zpracování dat = ERROR
 • HTTP komunikace = ERROR

Pokud máme zapnutý monitoring, můžeme si pro každou provedenou komunikaci na POHODA mServeru zobrazit:

 • Přenesená data v rámci HTTP požadavku klienta a HTTP odpovědi POHODA mServeru.

Přenesená data v rámci HTTP požadavku klienta a HTTP odpovědi POHODA mServeru.
Zobrazení přenesených dat provedeme přes kontextové menu. Přenesená data v rámci HTTP požadavku a HTTP odpovědi jsou dále uložena do log souboru, který je uložen dle nastavení konfigurace daného POHODA mServeru.

Ukončení spuštěné konfigurace POHODA mServer:

Ukončení spuštěné konfigurace POHODA mServeru provedeme přes tlačítko „Zastavit“ nebo zavřením okna. Spuštěná konfigurace POHODA mServeru počká na dokončení všech aktuálně zpracovávaných http požadavků a pak se ukončí.


POHODA mServer přes příkazový řádek

POHODA mServer je možné ovládat i přes příkazovou řádku a to pomocí parametru
pohoda.exe /HTTP [parametr] [název vytvořené konfigurace POHODA mServer v programu POHODA].

Přes příkazovou řádku je možné: spustit, vypnout, restartovat nebo získat seznam vytvořených mServerů v programu POHODA.

Seznam parametrů pro mServer:
 • Pohoda.exe /http start (název mServeru)
 • Pohoda.exe /http stop (název mServeru) [/host (název počítače)]
 • Pohoda.exe /http stop (název mServeru) [/f] (pro vynucené ukončení mServeru lze zadat parametr /f. Pokud je proces mServeru spuštěn na stejném stroji a v daném intervalu se ho nepodaří standardně zastavit, dojde k násilnému ukončení procesu)
 • Pohoda.exe /http restart (název mServeru)
 • Pohoda.exe /http restart (název mServeru) [/f] (pro vynucené ukončení mServeru lze zadat parametr /f. Pokud je proces mServeru spuštěn na stejném stroji a v daném intervalu se ho nepodaří standardně zastavit, dojde k násilnému ukončení procesu)
 • Pohoda.exe /http list
 • Pohoda.exe /http list:xml (cesta k souboru)

Ukázka konkrétních příkladů na POHODA mServer přes příkazovou řádku:

Pohoda.exe /HTTP start "eShop-1"
Pohoda.exe /HTTP stop "eShop-1"
Pohoda.exe /HTTP restart "eShop-1" /f
Pro vypnutí lze zadat místo názvu mServeru, nebo názvu počítače znak ‘*’, který znamená všechny servery resp. počítače. Jestliže není zadán parametr /host, je vypnut pouze na lokálním počítači.
Ukázka parametru Pohoda.exe /http list

Ukázka parametru Pohoda.exe /http list:xml "C:\Stormware\mserver-list.xml"

mServer
  instance
    namemServer1/name
    runningtrue/running
    company
      ico12345678/ico
      year2018/year
    /company
    URIs
      URIhttp://C0508P:444/URI
    /URIs
  /instance
  instance
    namemServer2/name
    runningfalse/running
    company
      ico98765432/ico
      year2018/year
    /company
  /instance
/mServer

STÁHNOUT

Automatické spuštění POHODA mServer

Při spuštění POHODA mServeru je vytvořeno připojení do databáze vybrané účetní jednotky programu POHODA a proto není možné po tu dobu v dané účetní jednotce v jiné spuštěné instanci programu POHODA provádět určité operace jako je např. (správa databáze, zálohování účetní jednotky, atd.) Nedoporučujeme proto používat POHODA mServer nepřetržitě spuštěný. Při používání POHODA mServeru doporučujeme vytvořit automatické úlohy přes plánovač úloh, které zajistí jeho spuštění a vypnutí. Tyto úlohy naplánujte tak, aby bylo možné provádět další automatické úkoly z programem POHODA jako je např. zálohování účetní jednotky, správu databáze atd.

Upozornění:
POHODA mServer je součást programu POHODA, proto při jeho spuštění dochází ke spuštění samotného programu POHODA. Nedoporučujeme spouštět POHODA mServer jako službu Windows (Windows services).