Nastavení POHODA mServer

Správa a konfigurace POHODA mServeru

Spuštění správy a konfigurace POHODA mServer provedeme v programu POHODA v agendě Účetní jednotky, nabídkové menu volba Databáze - povel POHODA mServer.

Po spuštění se otevře dialogové okno "POHODA mServer", které slouží pro správu a spuštění konfigurací POHODA mServerů.

V hlavním okně máme přehled vytvořených konfigurací POHODA mServer.

Pro každou vytvořenou konfiguraci POHODA mServeru jsou zde uvedeny parametry: název, port, stav spuštění(relace). Dále toto dialogové okno slouží pro vytvoření, editaci a smazání konfigurace POHODA mServeru.

Dále se zde provádí spuštění vybrané instance (konfigurace) POHODA mServeru.

Pro rychlejší práci s vytvořenými konfiguracemi POHODA mServeru je možné využít kontextové menu, které vyvoláte kliknutím pravým tlačítkem myši na vybraném záznamu v dialogovém okně.