Odemkněte potenciál systému POHODA

1.5 Načtení účetní jednotky ze zálohy

009_1.5_nactenizezalohy.png

Pro načtení účetní jednotky ze zálohy je možné využít poslední provedenou zálohu z aplikace mKasa, anebo zvolit některou z předchozích záloh. Jakmile dojde k načtení účetní jednotky ze zálohy budou data v témže stavu, jako v okamžiku vytvoření zálohy.

Nezapomínejte pravidelně zálohovat. Více informací o zálohování najdete v kapitole 11 Zálohování. V případě napojení na aplikaci mPOHODA není funkce pro zálohování dostupná. K zálohování dochází synchronizací dat na server aplikace mPOHODA.
010_nactenizaloha.png

Pro načtení účetní jednotky ze zálohy zvolte tlačítko Načíst a vyberte požadovaný soubor. Pokud je databáze chráněna heslem, vyzve vás aplikace k zadání hesla. Než je účetní jednotka ze zálohy načtena, zkontroluje se, zda v aplikaci již tato účetní jednotka neexistuje. Pokud účetní jednotka v aplikaci mKasa existuje, zvolte, jestli se má účetní jednotka otevřít, anebo zda stávající data vybranou zálohou přepíšete.

Pokud synchronizujete data pomocí balíčků nebo přes mServer programu POHODA, je možné účetní jednotku obnovit přímo v aplikaci mKasa. V hlavním menu klikněte na Zálohování a zde zvolte tlačítko Obnovit. Pokud budete načítat zálohu do jiné účetní jednotky v aplikaci mKasa, budete na tuto skutečnost upozorněni a pokud ještě účetní jednotka v aplikaci mKasa neexistuje, budete moci tímto způsobem založit novou účetní jednotku.