Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

POHODA mServer

Poslední aktualizace 16. 06. 2023

Co je POHODA mServer?

POHODA mServer je HTTP server, který využívá HTTP prorokol pro přenos XML dat pomocí páru požadavek-odpověď.

Celá komunikace funguje tak, že klient pošle požadavek na POHODA mServer, ten požadavek zpracuje a pošle odpověď zpět.

Výměna dat mezi klientem a POHODA mServerem probíhá pomocí XML dat a je založena na stejném principu jako obecná XML komunikace programu POHODA.

Použití POHODA mServer:

  • mKasa
  • Aplikace třetích stran
  • Internetové obchody

Komunikační klient programu POHODA je založen na webových službách a HTTP protokolu. Webová služba umožňuje webové stránce rozšířit její funkcionalitu a dynamičnost. Webové služby mohou přijímat zprávy a na tyto zprávy odpovídat. Díky těmto dvěma základním vlastnostem může program POHODA předat webové službě data nebo požadavek na data. Webová služba tento požadavek vyhodnotí, zpracuje a následně vytvoří odpověď, kterou předá zpět programu POHODA.

Doporučené nastavení:

  • Používat na serverovém operačním systému
  • Používat ve vnitřní síti
  • Nepoužívat na PC, kde je veřejná IP adresa

Seznámení s POHODA mServer:

POHODA mServer je integrován (zapracován) jakou součást programu POHODA, proto je nutné pro jeho provoz spustit program POHODA. Každé spuštění jedné konfigurace POHODA mServeru si vyhradí jednu instanci programu POHODA pouze pro svoji komunikaci. To znamená, že při spuštění POHODA mServeru v programu POHODA je tato instance vyhrazena pouze pro komunikaci HTTP serveru a není možné ji použít pro ruční práci v programu. Pokud budete chtít současně používat POHODA mServer a zároveň pracovat v programu POHODA ručně (to znamená zpracovávat účetní data), pak je nutné pro každé zpracování spustit samostatnou instanci programu POHODA (spustit program POHODA 2 x krát) jednou v režimu POHODA mServeru a po druhé pro běžnou ruční práci v programu.

Návrh použití POHODA mServer:

Komunikace mServer – mKASA


Komunikace mServer – aplikace třetích stran (web server)


Komunikace mServer – aplikace třetích stran (VPN)


Komunikace mServer – aplikace třetích stran (HTTP vs HTTPS)