Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

1.6 Přepínání účetních jednotek

1.6_007_prepinaniuj.png

Kliknutím na šipku 011_1.6_ikonaproprepnutiUJ z hlavního menu aplikace je možné zobrazit účetní jednotky, které máte načteny v aplikaci mKasa, a které je možné přepnout přímo v aplikaci.


Účetní jednotky pro přepnutí jsou seřazeny dle způsobů načtení dat. Nejprve jsou zobrazeny účetní jednotky, které byly načteny přes balíčky z programu POHODA, následně účetní jednotky načteny přes mServer programu POHODA a jako poslední můžete vidět účetní jednotky, které jsou načteny přes aplikaci mPOHODA.


Mezi jednotlivými účetními jednotkami je možné se přepnout. V případě, že budete přepínat mezi různými druhy načtených dat, aplikace vás může vyzvat k zadání hesla pro načtení účetní jednotky z aplikace mPohoda, PINu atd.


Pokud je účetní jednotka aktuálně synchronizována je označena symbolem 013_1.6_symbol_syncrho, pokud účetní jednotka není synchronizována v posledních 24 hodinách, je označena symbolem 012_1.6_symbol_nesynchro . V obou případech je vždy pod názvem účetní jednotky zapsáno, kdy naposledy byla synchronizována.


Aktivní účetní jednotka, ve které právě pracujete, má název firmy zvýrazněn tučným písmem.

Novou účetní jednotku můžete založit přímo ze seznamu účetních jednotek pro přepnutí, a to volbou Nová účetní jednotka.
Pokud jste z aplikace mKasa odhlášení, při opětovném spuštění aplikace mKasa je zobrazena stránka pro Výběr jednotky. Zde je možné vybrat účetní jednotku, která v aplikaci mKasa již existuje, nebo volbou Nová účetní jednotka založit účetní jednotku zcela novou jedním ze způsobů načtení dat.